EGZAMIN CZELADNICZY LUB MISTRZOWSKI W ZAWODZIE WIZAŻYSTKA-STYLISTKA 514208

W JAKIM CELU

 

  • Świadectwo czeladnicze jest podstawowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w rzemiośle – odpowiednią podstawę teoretyczną oraz odbytą praktykę w zawodzie. Uprawnia do podjęcia pracy w charakterze pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk wymagających kwalifikacji, a po odbyciu trzyletniego stażu pracy do ubiegania się o przystąpienie do egzaminu mistrzowskiego.
  • Dyplom mistrzowski jest dokumentem potwierdzającym najwyższe kwalifikacje rzemieślnicze w zawodzie i ułatwia posiadaczowi samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz zajmowanie stanowisk kierowniczych w przedsiębiorstwie, a także jest dokumentem uprawniającym do szkolenia młodocianych pracowników (wraz ze świadectwem ukończenia kursu pedagogicznego).

GDZIE ZDAJĘ

  • egzamin czeladniczy lub mistrzowski odbywa się przed komisją utworzoną przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.
  • zdajesz w Akademii Wizażu „Feniks Style” w Bydgoszczy, przy ul. 3 Maja 20 lok. 4. w profesjonalnie wyposażonej pracowni pod okiem Przewodniczącej Komisji Egzaminacyjnej Kamilli Jastrzębskiej oraz 3 członków komisji

 

GDY ZDECYDUJESZ SIĘ NA PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU NIE CZEKAJ NA WYZNACZENIE TERMINU, ZŁÓŻ KOMPLET DOKUMENTÓW DO IZBY RZEMIEŚLNICZEJ

MIESIĄC PRZED EGZAMINEM Izba Rzemieślnicza musi posiadać kompletny wniosek z prawidłowymi załącznikami:

Egzamin

1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu (oryginał)
2. kopie certyfikatów z kursów wizażu Feniks Style (lub innej placówki szkoleniowej lub szkoły)
3. kopie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego w Feniks Style (lub w innej uprawnionej jednostce szkoleniowej)
4. kopia dyplomu ostatniej ukończonej szkoły (studia, technikum, liceum, szkoła zawodowa)
5. fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny 3,5 x 4,5)
6. oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego.
7. Oprócz wniosku, dowodu wpłaty i fotografii NIE NALEŻY WYSYŁAĆ ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW, wyłącznie kopie z opisem „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” + czytelny podpis wnioskującego o egzamin.

 

NA CZYM POLEGAJĄ POSZCZEGÓLNE ETAPY EGZAMINU CZELADNICZEGO

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata dwóch zadań egzaminacyjnych sprawdzających jego umiejętności praktyczne, wykorzystując własne kosmetyki i akcesoria.

Wykonanie dwóch makijaży:
• makijaż ślubny na własnej modelce i stylizacja własnej modelki
• wylosowany typ makijażu na własnej (drugiej) modelce


CZĘŚĆ TEORETYCZNA

I. EGZAMIN USTNY obejmuje następujące zagadnienia:
• technologia
• maszynoznawstwo
• materiałoznawstwo
Zdający losuje 3 zestawy po 3 pytania (9 pytań) np. z zakresu rodzajów kosmetyków, technik makijażu, etapów poszczególnych makijaży, wykorzystywanych narzędzi.

II. EGZAMIN PISEMNY jest testem wyboru (jedna odpowiedź prawidłowa) i obejmuje następujące zagadnienia:
1. rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,
2. dokumentacja działalności gospodarczej,
3. rysunek zawodowy,
4. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż.
5. podstawowe zasady ochrony środowiska,
6. podstawowe przepisy prawa pracy,
7. podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem,
8. podstawy psychologii i pedagogiki [tylko mistrz]
9. metodyka nauczania [tylko mistrz]
Zdający otrzymuje po 7 pytań z każdego z powyższych zagadnień.

ETAPY EGZAMINU ORAZ KOLEJNOŚĆ ZDAWANIA:

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach:
1. praktycznym
2. teoretycznym (ustny i pisemny)

Kolejność zdawania etapów egzaminu:
1. praktyczny
2. teoretyczny


OPŁATY ZA EGZAMIN
sprawdź aktualne informacje na stronie Izby
https://izbarzem.pl/cennik-uslug-izby/

Egzamin czeladniczy: 723,80 zł
Egzamin mistrzowski: 1 447,60 zł


NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT ZA EGZAMIN
Nest Bank
37 2530 0008 2020 1069 8685 0001

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła
i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
ul. Piotrowskiego 1
85-098 Bydgoszcz


WYMAGANA MINIMALNA LICZBA OSÓB NA EGZAMIN: 3 kandydatów
Izba odwoła egzamin, gdy nie zbierze się minimalna ilość chętnych.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA EGZAMIN Z RAMIENIA IZBY
Aneta Korybalska
tel. 52 322-12-76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.