KURS PRZYGOTOWAWCZY MISTRZ WIZAŻU

CENA

 • TEORIA (on–line) 1 570 zł kurs grupowy, 2 000 zł kurs indywidualny
 • WARSZTATY (stacjonarnie) 850 zł warsztaty grupowe, 1 050 zł warsztaty indywidualne
 • TEORIA + PRAKTYKA  2 250 zł kurs grupowy, 2 800 zł kurs indywidualny


ILOŚĆ GODZIN

 • TEORIA - 8 h, 4 spotkania po 2 h
 • WARSZATY - 4 h, jedno spotkanie

 

PRZEBIEG SZKOLENIA

1. ETAP PRAKTYCZNY (STACJONARNIE)

Kurs

 

 • szczegółowe omówienie przebiegu egzaminu praktycznego z uwzględnieniem standardów oceny określonych przez komisję egzaminacyjną i zatwierdzonych przez Izbę Rzemieślniczą
 • wykonanie makijażu pod nadzorem instruktora
 • merytoryczna ocena, wykonanego makijażu uwzględniająca kryteria egzaminacyjne. Oceny dokonuje instruktor kursu, przewodnicząca komisji, informując każdego uczestnika szkolenia INDYWIDUALNIE o wszelkich błędach i niedociągnięciach, na które trzeba zwrócić uwagę podczas egzaminu
 • uczestnicy kursu pracują na własnym kufrze, tak jak w dniu egzaminu

 

2. ETAP TEORETYCZNY (ON-LINE)

 • szczegółowe omówienie przebiegu egzaminu teoretycznego z uwzględnieniem standardów oceny określonych przez komisję egzaminacyjną i zatwierdzonych przez Izbę Rzemieślniczą
 • omówienie zagadnień egzaminacyjnych z części pisemnej oraz ustnej w zakresie podanym poniżej na 4 spotkaniach on-line po 2 h

 

EGZAMIN PISEMNY
1. rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją
2. dokumentacja działalności gospodarczej
3. rysunek zawodowy

4. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż.
5. podstawowe zasady ochrony środowiska
6. podstawowe przepisy prawa pracy
7. podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem
8. podstawy psychologii i pedagogiki
9. metodyka nauczania

 

EGZAMIN USTNY

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo