KURS PRZYGOTOWAWCZY CZELADNIK WIZAŻU

CENA

  • TEORIA (on–line) 1 370 zł kurs grupowy, 1 800 kurs indywidualny
  • WARSZTATY (stacjonarnie) 600 zł warsztaty grupowe, 850 zł warsztaty indywidualne
  • TEORIA + PRAKTYKA  1 700 zł kurs grupowy, 2 300 zł kurs indywidualny


ILOŚĆ GODZIN

  • TEORIA - 6 h, 3 spotkania po 2 h
  • WARSZATY - 4 h, jedno spotkanie

 

PRZEBIEG SZKOLENIA

1. ETAP PRAKTYCZNY (STACJONARNIE)

Kursy

 

  • szczegółowe omówienie przebiegu egzaminu praktycznego z uwzględnieniem standardów oceny określonych przez komisję egzaminacyjną i zatwierdzonych przez Izbę Rzemieślniczą
  • wykmerytoryczna ocena, wykonanego makijażu uwzględniająca kryteria egzaminacyjne. Oceny dokonuje instruktor kursu, przewodnicząca komisji, informując każdego uczestnika szkolenia INDYWIDUALNIE o wszelkich błędach i niedociągnięciach, na które trzeba zwrócić uwagę podczas egzaminu
  • uczestnicy kursu pracują na własnym kufrze, tak jak w dniu egzaminu

 

2. ETAP TEORETYCZNY (ON-LINE)

  • szczegółowe omówienie przebiegu egzaminu teoretycznego z uwzględnieniem standardów oceny określonych przez komisję egzaminacyjną i zatwierdzonych przez Izbę Rzemieślniczą
  • omówienie zagadnień egzaminacyjnych z części pisemnej oraz ustnej w zakresie podanym poniżej na 3 spotkaniach on-line po 2 h

 

EGZAMIN PISEMNY
1. rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją
2. dokumentacja działalności gospodarczej
3. rysunek zawodowy
4. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż.
5. podstawowe zasady ochrony środowiska
6. podstawowe przepisy prawa pracy
7. podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

 

EGZAMIN USTNY
1. technologia
2. maszynoznawstwo
3. materiałoznawstwo