Loading the content...
Navigation
Tag archives for:

stylistka

Kurs Przygotowawczy do Egzaminu Czeladniczego i Mistrzowskiego Wizażystka Stylistka 514208

Zapraszam do zapoznania się z ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz kursów przygotowawczych w zawodzie Wizażystka Stylistka 514208 odbywających się w Bydgoszczy.

 

W JAKIM CELU

Kursy przygotowawcze  – w celu kompleksowego przygotowania zdającego do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego z  zagadnień  egzaminacyjnych (teoretycznych i praktycznych).

Egzamin czeladniczy lub mistrzowski  – w celu potwierdzenia swoich kwalifikacji zawodowych dokumentem państwowym.

 

GDZIĘ  ZDAJĘ

Egzamin czeladniczy lub mistrzowski możesz zdać przed komisją utworzoną przy Kujawsko-Pomorskiej  Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

Egzaminy oraz kursy przygotowawcze odbywają się raz lub dwa razy w roku (w zależności od  ilości chętnych) w profesjonalnie wyposażonej Akademii Wizażu „Feniks Style” w Bydgoszczy, przy ul. 3 Maja 20 lok. 4.

 

ZANIM ZAPISZESZ SIĘ NA KURS PRZYGOTOWAWCZY!  WAŻNE!

Osoba, która zapisała się na kurs (oficjalny e-mail lub/i  wpłata zadatku rezerwacyjnego) oświadcza, że zapoznała się z regulaminem kursów „Feniks Style”

Regulamin kursów LINK⇐

  

OPŁATY ZA EGZAMIN

Egzamin czeladniczy: 740,44 zł

Egzamin mistrzowski: 1 480,90 zł

 

NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT ZA EGZAMIN

BGŻ BNP Paribas S.A.

96 1600 1185 1844 5144 3000 0001

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

ul. Piotrowskiego 1

85-098 Bydgoszcz

 

WYMAGANA MINIMALNA LICZBA OSÓB NA EGZAMIN: 3

Izba odwoła egzamin, gdy nie zbierze się minimalna ilość chętnych.

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA EGZAMIN Z  RAMIENIA IZBY:

ANETA KORYBALSKA

tel. 52 322-12-76

e-mail: aneta.korybalska@izbarzem.pl

Sprawdź aktualne informacje  na stronie Izby LINK⇐

  

OPŁATY ZA STACJONARNY KURS  PRZYGOTOWAWCZY w Feniks Style

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

CENA: 1 100 zł indywidualny, 950 zł grupowy

CZAS TRWANIA: 1 dzień 7 h (w tym wykonanie jednego makijażu)

Pełną opłatę za kurs należy uregulować min. 10 dni przed szkoleniem

Uczestnicy kursu pracują na własnym kufrze, tak jak w dniu egzaminu.

Kopia Kopia KURSY WIZAŻU FENIKS STYLE bYDGOSZCZn (1)

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO

CENA: 1 650 zł indywidualny, 1 300zł min. dwie osoby – grupowy

CZAS TRWANIA: 2 dni  7 + 6 h (w tym wykonanie dwóch makijaży)

Pełną opłatę za kurs należy uregulować min. 10 dni przed szkoleniem

Uczestnicy kursu pracują na własnym kufrze, tak jak w dniu egzaminu.

 

Jeżeli jesteś pewna swoich umiejętności praktycznych zapisz się na kurs on-line z zagadnień ustnych i pisemnych (bez praktyki)

SPRAWDŹ OFERTĘ KURSU ON – LINE ⇐

 

Jeżeli potrzebujesz fakturę poinformuj nas o tym przed wpłatą!

 

DANE DO PRZELEWEU ZA KURS PRZYGOTOWAWCZY:

„Feniks Style” Kamilla Jastrzębska
ul. 3 Maja 20/4
85-016 Bydgoszcz
NIP: 876-104-42-16
Konto bankowe mBank:
91 1140 2004 0000 3702 4931 7870

 

TERMINY KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO

Kurs organizowany jest co ok. 1 – 2 razy w roku w zależności od liczby chętnych. Najczęściej w październiku lub listopadzie.

 

WYMAGANA MINIMALNA LICZBA OSÓB NA KURS PRZYGOTOWAWCZY: 2 (możliwy kurs indywidualny)

MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KURSIE: 9  (zwykle 3 – 5)

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ NA KURS PRZYGOTOWAWCZY

 • oficjalne zgłoszenie na e-mail: studio@feniksstyle.pl z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego z zaznaczeniem rodzaju kursu (CZEADNIK / MISTRZ)
 • oraz wpłata zadatku w wysokości 400 zł czeladnik, 600 zł mistrz na konto „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska, ul. 3 Maja 20/4, 85-016 Bydgoszcz, konto bankowe mBank nr: 91 1140 2004 0000 3702 4931 7870
 • samo mailowe lub telefoniczne zgłoszenie nie rezerwuje miejsca na kursie.

Na podstawie zgłoszeń (e-mail: studio@feniksstyle.pl) ustalany jest TERMIN kursu przygotowawczego

Na podstawie ww. zgłoszeń na kurs przygotowawczy ustalany jest WSTĘNPY TERMIN  EGZAMINU.

Przewodnicząca komisji Kamilla Jastrzębska ustala z Izbą oraz pozostałymi członkami komisji możliwy termin egzaminu.

 

WAŻNE! ZADATEK! REZERWACJA MIEJSCA

Egzamin zawodowy to bardzo ważny kamień milowy w karierze wizażystki. Wiemy, jak istotna jest tu kwestia planowania każdego szczegółu oraz przygotowania przyszłej wizażystki.  Egzaminy odbywają się rzadko a BRAK POTWIERDZENIA KWALIFIKACJI  W ZAPLANOWANYM CZASIE, MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ DALSZY ROZWÓJ, UTRATĘ PRACY, UTRATĘ DOTACJI. Wiąże się to z wysokimi kosztami dla kandydatki na egzamin, która odpowiedzialnie zaplanowała sprawy związane z kursem i egzaminem.

Rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po wpłacie bezzwrotnego zadatku. Rezygnacja jednej czy 2 osób może oznaczać, że osoba, która zapisała się na kurs grupowy (po rezygnacji pozostałych uczestników)  przejdzie kurs indywidualny  co  wiązałoby się z dodatkowymi, nieprzewidzianymi dla niej kosztami. Nie chcemy żeby tak się stało, w związku z powyższym zadatek nie podlega zwrotowi bez względu na przyczynę (nie dotyczy oficjalnego lockdawnu, czy kwarantanny uczestniczki). 

ZASADY ZAPISÓW  USTALANIA TERMINÓW EGZAMINÓW

W KUJAWSKO-POMORSKIEJ  IZBIE RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

 

Wstępny termin egzaminu utrzymany jest maksymalnie do miesiąca przed egzaminem.

Termin może zostać anulowany, gdy nie zbierze się wymagana ilość osób lub wnioskujący o egzamin nie złożą wymaganych dokumentów lub nie dokonają opłaty za egzamin.

Tzn. min. miesiąc przed egzaminem Izba Rzemieślnicza musi posiadać kompletny wniosek z prawidłowymi załącznikami:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu (oryginał) POBIERZ DOKUMENT TUTAJ ⇐
 2.  kopie certyfikatów  z kursów wizażu  Feniks Style (lub innej placówki szkoleniowej lub szkoły)
 3. kopie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego  w Feniks Style (lub w innej uprawnionej jednostce szkoleniowej)
 4. kopia dyplomu ostatniej ukończonej szkoły (studia, technikum, liceum, szkoła zawodowa)
 5. fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny 3,5 x 4,5)
 6. oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego.

Oprócz wniosku, dowodu wpłaty i fotografii  NIE NALEŻY WYSYŁAĆ ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW, wyłącznie kopie z opisem „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” + czytelny podpis wnioskującego o egzamin.

Złożony wniosek z ww. dokumentami + opłata za egzamin  = zgłoszenie na egzamin.

Na tej podstawie Izba Rzemieślnicza ocenia czy zebrała się wystarczająca liczba osób do przeprowadzenia egzaminu i czy egzamin może się odbyć w zaplanowanym terminie. Jeżeli tak, każdy z uczestników otrzyma listowne powiadomienie o zakwalifikowaniu się na egzamin.

Wszystkie pisemne (poczta tradycyjna lub e-mail) czy telefoniczne zgłoszenia do Izby lub Feniks Style, nie  dają prawa do przystąpienia do egzaminu,  jeżeli nie został złożony pisemny wniosek na adres izby (wraz z opłatą i dokumentacją).

Pamiętajmy, że to Izba Rzemieślnicza weryfikuje złożone dokumenty  (staż i wykształcenie)  i  podejmuje decyzje o dopuszczeniu do egzaminu lub nie.

 

 

WAŻNE INFORMACJE I DOKUMENTY DOT EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 

 CENNIK EGZAMINÓW w  Kujawsko-Pomorskiej Izbie  Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

 WYMAGANIA  –  UZYSKANIE TYTUŁU CZELADNIKA⇐ 

POBIERZ DRUK  „Wniosek o dopuszczenie do egzaminu CZELADNICZEGO”
 

WYMAGANIA –  UZYSKANIE TYTUŁU MISTRZA⇐

POBIERZ DRUK Wniosek o dopuszczenie do egzaminu MISTRZOWSKIEGO”

  

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE

 

CEL SZKOLENIA PRZYGOTOWAWCZEGO:

 • umożliwienie perfekcyjnego przygotowania ze wszystkich wymaganych na egzaminie zagadnień praktycznych i teoretycznych pod okiem Mistrzyni Wizażu z 12 letnim stażem,  przewodniczącej komisji egzaminacyjnej od 2014 r., właścicielki Akademii Wizażu
 • obniżenie poziomu stresu w dzień egzaminu,
 • konsultacja pracy z przewodniczącą komisji, zwrócenie uwagi instruktora na kwestie najbardziej istotne (z punktu widzenia komisji egzaminacyjnej)
 • usystematyzowanie, ewentualne uzupełnienie wiadomości z zakresu całego materiału wymaganego podczas egzaminów kwalifikacyjnych, zagadnień z nowoczesnej analizy kolorystycznej i stylizacji sylwetki,
 • otrzymanie  materiałów szkoleniowych z najważniejszych ZAGADNIEŃ ZAWODOWYCH, ułatwiających przygotowanie się do egzaminu,
 • wykonanie tzw. „studium przypadku” na modelce  w tym m. in. ocena kształtu twarzy, preferowane dodatki i kształt fryzury, dobór barw w makijażu i stylizacji oraz dobór stylizacji dla konkretnej modelki,
 • wykonanie przez uczestnika makijażu ślubnego na modelce (CZELADNIK)
 • wykonanie przez uczestnika makijażu ślubnego na modelce pierwszego dnia oraz wykonanie wylosowanego makijażu drugiego dnia szkolenia (MISTRZ ).

 

PRZEBIEG SZKOLENIA PRZYGOTOWAWCZEGO

I DZIEŃ KURSU (CZELADNIK i MISTRZ)

 1. ETAP PRAKTYCZNY – szczegółowe omówienie przebiegu egzaminu praktycznego ze uwzględnieniem standardów oceny określonych przez komisję egzaminacyjną i zatwierdzonych przez Izbę Rzemieślniczą.
 2. wykonanie makijażu pod nadzorem instruktora
 3. merytoryczna ocena, wykonanego makijażu uwzględniająca kryteria egzaminacyjne. Oceny dokonuje instruktor kursu, przewodnicząca komisji, informując każdego uczestnika szkolenia INDYWIDUALNIE o wszelkich błędach i niedociągnięciach, na które trzeba zwrócić uwagę podczas egzaminu, aby otrzymać ocenę pozytywną. Uczestnicy kursu pracują na własnym kufrze, tak jak w dniu egzaminu.
 4. Omówienie zagadnień egzaminacyjnych z części pisemnej oraz ustnej w zakresie podanym wyżej

II DZIEŃ KURSU (MISTRZ)

 1. ETAP PRAKTYCZNY – szczegółowe omówienie przebiegu egzaminu praktycznego ze uwzględnieniem standardów oceny określonych przez komisję egzaminacyjną i zatwierdzonych przez Izbę Rzemieślniczą.
 2. wykonanie makijażu – drugiego praktycznego zadania egzaminacyjnego dla mistrza  pod nadzorem instruktora
 3. merytoryczna ocena, wykonanego makijażu uwzględniająca kryteria egzaminacyjne. Oceny dokonuje instruktor kursu, przewodnicząca komisji, informując każdego uczestnika szkolenia INDYWIDUALNIE o wszelkich błędach i niedociągnięciach, na które trzeba zwrócić uwagę podczas egzaminu, aby otrzymać ocenę pozytywną. Uczestnicy kursu pracują na własnym kufrze, tak jak w dniu egzaminu.
 4. Omówienie zagadnień egzaminacyjnych z części pisemnej oraz ustnej w zakresie podanym dotyczących egzaminu mistrzowskiego

  

ETAPY EGZAMINU ORAZ KOLEJNOŚĆ ZDAWANIA:

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach:

 1. praktycznym
 2. teoretycznym (ustny i pisemny)

Kolejność zdawania etapów egzaminu:

 1. praktyczny
 2. teoretyczny ustny
 3. teoretyczny pisemny

 

NA CZYM POLEGAJĄ POSZCZEGÓLNE  ETAPY EGAMINU

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata dwóch zadań egzaminacyjnych sprawdzających jego umiejętności praktyczne,  wykorzystując własne kosmetyki i akcesoria.

Wykonanie  dwóch makijaży:

 • makijaż ślubny na własnej modelce i stylizacja własnej modelki
 • wylosowany typ makijażu na wylosowanej modelce

 

EGZAMIN USTNY obejmuje następujące zagadnienia:

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo

Zdający losuje 3 zestawy po 3 pytania (9 pytań) np. z zakresu rodzajów  kosmetyków, technik makijażu,  etapów poszczególnych makijaży, wykorzystywanych narzędzi.

 

EGZAMIN PISEMNY jest testem wyboru (jedna odpowiedź prawidłowa) i obejmuje następujące zagadnienia:

 1. rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,
 2. dokumentacja działalności gospodarczej,
 3. rysunek zawodowy,
 4. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż.
 5. podstawowe zasady ochrony środowiska,
 6. podstawowe przepisy prawa pracy,
 7. podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem,
 8. podstawy psychologii i pedagogiki [tylko mistrz]
 9. metodyka nauczania [tylko mistrz]

Punkty 8 i 9 obowiązują osoby podchodzące do egzaminu mistrzowskiego ale tylko te, które nie mają ukończonego szkolenia pedagogicznego.

Zdający otrzymuje po 7 pytań z każdego  z powyższych zagadnień

 

 

Zapraszam

Kamilla Jastrzębska

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej w Zawodzie Wizażystka Stylistka

Tel. : 510-275-033
e-mail: studio@feniksstyle.pl

Roczna Szkoła Wizażu i Stylizacji w Bydgoszczy

Kamilla Jastrzębska MAKE-UP ARTIST (1)

Trwa nabór na  kolejny rok szkolny 2021/2022  w prywatnej Rocznej Szkole Wizażu i Stylizacji w Bydgoszczy.

STARTUJEMY  JUŻ PO RAZ CZWARTY  11   WRZEŚNIA 2021

 • olbrzymia dawka szczegółowej wiedzy z zakresu wizażu użytkowego i kreatywnego, stylizacji sylwetki i analizy kolorystycznej podana w przyjaznej formie,
 • piękne wnętrza, komfortowe stanowiska pracy, profesjonalne kosmetyki
 • świetna zabawa, max. 12 osobowe grupy (zwykle 10 słuchaczy) ,
 • zajęcia odbywają się w godzinach od 10.30 do 16.00, w sobotę i niedzielę co drugi tydzień (2 x w miesiącu; w sumie 20 zjazdów)
 • 10 miesięcy,  220 gwarantowanych godzin nauki,  perfekcyjnie przygotują Cię do zawodu Wizażystki – Stylistki
 • program zakłada nie tylko pracę na sobie  nawzajem, lecz, także pracę na modelkach
 • miesięczny koszt nauki 570 zł, jednorazowe wpisowe 570 zł (w tym komplet pędzli)
 • roczny CAŁKOWITY koszt nauki wraz z wpisowym  wynosi 6 270 zł (płatność miesięczna 10 x 570 zł plus 570 zł wpisowe)

BEZPIECZEŃSTWO W CZASACH PANDEMII:

Akademia dysponuje trzema pracowniami, dzięki temu kontakt grupy jest ograniczony. Z drugiej strony układ pomieszczeń pozwala instruktorowi na swobodną i rzetelną pracę z każdym słuchaczem.

W każdym pomieszczeniu akademii znajdują się LAMPY BAKTERIO i WIRUSOBÓJCZE UV-C bezpośredniego stosowane w następujących obiektach:

 • bloki operacyjne,
 • oddziały intensywnej opieki medycznej  i sale pooperacyjne,
 • szpitalne oddziały ratownictwa i gabinety zabiegowe,
 • izby przyjęć, izolatki, sale chorych, apteki, laboratoria medyczne.

Stosowanie lamp bakteriobójczych jest jedną z najskuteczniejszych metod wspomagających proces dezynfekcji. Promieniowanie lamp ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Stosowane wszędzie tam, gdzie wymagany jest wysoki poziom CZYSTOŚCI  MIKROBIOLOGICZNEJ.

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ:

1) zadzwoń, lub napisz do nas  i umówi się na SPOTKANIE REKRUTACYJNE : 510   275   033, studio@feniksstyle.pl

2) pobierz, wypełnij i prześlij „kwestionariusz osobowy ” Feniks Style   KWESTIONARIUSZ OSOBOWY SZKOŁA  ⇐  pobierz tutaj 

3) wpłać WPISOWE 570 zł:  mBank:  91 1140 2004 0000 3702 4931 7870

 

Szczegółowy program szkoły, umowę  oraz regulamin otrzymasz po wstępnym zgłoszeniu na e-mail akademii.

SIEDZIBA  AKADEMII :    3 Maja 20/4       Bydgoszcz

 

Akademia Feniks Style nie jest szkołą, ani uczelnią wyższą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572) ani ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005.164.1365 ze zm.)

Absolwenci Akademii Feniks Style otrzymują Dyplom ukończenia oraz zaświadczenie o ukończeniu nauki wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Poz. 1632).

 

1

Kopia KURSY WIZAŻU FENIKS STYLE bYDGOSZCZn (7)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

_PSK2267

 

 

 

 

 

 

 

_PSK2256

IMG_20190326_122709

 

 

 

IMG_20190629_132346

 

 

_PSK2469

 

 

IMG_20190330_143228

 

 

IMG_20190630_135454

 

IMG_20170227_114641_574

 

 

 

 

IMG_20190615_102744

IMG_20190615_102928

IMG_20190615_110038

 

 

 

 

 

 

IMG_20190630_135002

 

 

 

IMG_20190509_160340_065

 

_PSK2226

 

 

_PSK2433

 

 

 

 

 

IMG_20181216_162409_511

 

 

IMG_20190320_123645_083

 

 

KATALOG SZKOŁY 2021/2022

1_2021 2_2021

3_2021  4_2021

5_2021  6_2021

7_2021  8_2021

9_2021 10_2021

11_2021   12_2021

13_2021  14_2021

15_2021  16_2021

17_2021  18_2021

 

 

 

 

 

Egzamin czeladniczy w zawodzie wizażystka – stylistka

Z ogromną radością informuję, że w dniu 12 września o godzinie 9:00 w siedzibie akademii „Feniks Style” przy ul. 3 Maja 20/4 w Bydgoszczy odbędzie się egzamin czeladniczy w zawodzie wizażystka – stylistka.

Panie, które otrzymały zawiadomienie z Izby Rzemieślniczej zapraszam na egzamin z własną modelką i kuferkiem  15 – 20 minut przed czasem (przygotowanie stanowiska).

UWAGA!! OSOBY KTÓRE NIE BĘDĄ MIAŁY ZE SOBĄ DOWODU OSOBISTEGO NIE ZOSTANĄ DOPUSZCZONE DO EGZAMINU.

Przypominam, że egzamin rozpoczynamy etapem praktycznym – makijaż i stylizacja ślubna na własnej modelce.

Życzę powodzenia i trzymam kciuki !!

Zdjęcie tytułowe –  Fot.: : Konrad Schmidt, Ozdoba do włosów: Aslan Agnieszka Stanisławska 

Kurs Makijażu Kobiety Dojrzałej

Zapraszam

Kamilla Jastrzębska

Dyplomowana Mistrzyni Wizażu i Stylizacji

Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej

Właściciel Firmy

www.FeniksStyle.pl

 

„Feniks Style” Make-up, Color & Style Academy

w Bydgoszczy 

ul. 3 Maja 20/4

tel.: + 48 510-275-033 

e-mail: studio@feniksstyle.pl

Makijaż karnawałowy

Blask najjaśniejszej z gwiazd należy do Ciebie!

Karnawał to doskonała okazja aby pozwolić sobie na zdecydowanie więcej. Mocne, przydymione czy graficzne  oko, intensywne usta,  czy w końcu brokat, kamienie i fantazyjne aplikacje rozbudowane w kierunku skroni, czoła czy policzków. Każda z nas pragnie błyszczeć i zachwycać, choćby w tę jedną noc.

Poniżej jedna z propozycji Feniks Style wykonana dla magazynu „Fale Loki Koki”. Warto sprecyzować plany  już teraz ponieważ kalendarze wizażystek zapełniają się w szybkim tempie. Czas pod koniec roku przyśpiesza i za chwilę odkryjemy, że jest już połowa grudnia…..

Make – up artist: Kamilla Jastrzębska „Feniks Style” www.feniksstyle.pl
Fot.: Daniel  Rutkowski „Studio pod Łabędziem” www.fotolabedz.pl
Hair: Mariusz Jamniuk 
Modelka: Iga  Markowska

Zapraszam wszystkich na wyjątkowe makijaże karnawałowe a tych żądnych wiedzy zawodowej na kursy wizażu i pokazy makijażu w akademii.

Kamilla Jastrzębska

Dyplomowana Mistrzyni Wizażu i Stylizacji

Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej

Właściciel Firmy

www.FeniksStyle.pl

 

„Feniks Style” Make-up, Color & Style Academy w Bydgoszczy 

tel.: + 48 510-275-033 e-mail: studio@feniksstyle.pl

makijaż karnawałowy

„There’s a light in your eyes and it’s magic
Everybody’s gonna see that you have it
There’s a voice saying gonna make it happen
Can’t stop it, Can’t stop it
Go, girl , no never give up
I know know everything that you touch
Will come to life, right before your eyes
You were born to shine”

Martina Stoessel

makijaż fashion

Kamilla Jastrzębska

Dyplomowana Mistrzyni Wizażu i Stylizacji

Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej

Właściciel Firmy

www.FeniksStyle.pl

 

„Feniks Style” Make-up, Color & Style Academy w Bydgoszczy ul. 3 Maja 20/4

tel.: + 48 510 – 275 – 033  e-mail: studio@feniksstyle.pl

 

Egzamin czeladniczy w zawodzie wizażystka- stylistka (521548)

W dniu 23 czerwca  2016 r.,  czyli już jutro,  w  Kujawsko – Pomorskiej Izbie  Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbędzie się kolejny egzamin czeladniczy  w zawodzie WIZAŻYSTKA – STYLISTKA  (521548).  Pozytywny wynik egzaminu skutkuje wydaniem Świadectwa Czeladniczego. Egzamin jest także świetną motywacją do uporządkowania wiedzy i zdobycia  przydatnych kwalifikacji zawodowych.

Trzymam kciuki za wszystkich! Do zobaczenia!

Kamilla Jastrzębska

Dyplomowana Mistrzyni Wizażu i Stylizacji

Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej

Właściciel Firmy

www.FeniksStyle.pl

 

„Feniks Style” Make-up, Color & Style Academy w Bydgoszczy ul. 3 Maja 20/4 

tel.: + 48 510 – 275 – 033   e-mail: studio@feniksstyle.pl

Metamorfoza z wizażystką stylistką i fryzjerem

Już niedługo,  w letnim wydaniu  magazynu „Fale Loki Koki”  będziecie mogli podziwiać wcielenia Izy poprzedzone gruntowną konsultacją ze stylistką, kolorystką, wizażystką i fryzjerem.

Stylizacje, makijaże: Kamilla Jastrzębska Feniks Style

Garderoba i dodatki: własność stylistki, modelki (zakupy ze stylistką)

Fryzury: Atelier Daniel Stańczyk

Fot.: Natalia Kuligowska 052b Creative Agency

Fale loki koki maj 2016

 

 „Feniks Style” Make-up, Color & Style Academy w Bydgoszczy ul. 3 Maja 20/4 

tel.: + 48 510 – 275 – 033  e-mail: studio@feniksstyle.pl

 

 

Kamilla Jastrzębska

Dyplomowana Mistrzyni Wizażu i Stylizacji

Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu

Właściciel Firmy

www.FeniksStyle.pl

 

Pewnego razu w Cardano

Dzięki uprzejmości naszych sąsiadów pewnego deszczowego, jesiennego dnia miała miejsce sesja zdjęciowa w „Cardano”. Kilka chwil w towarzystwie konsultantek wystarczyło aby zrozumieć jak wiele łączy nasze firmy, nie tylko pokrewna branża ale przede wszytskim pasja, empatia, pomoc  i piękne emocje, którymi dzielimy się z drugim człowiekiem. W przypadku „Cardano Jewellery”  największą pasją są obrączki ślubne – dowód najpiękniejszych małżeńskich uczuć, którymi można obdarzyć drugiego człowieka.

TEAM:

Makijaż: Kamilla Jastrzębska

Praktyki podczas Mistrzowskiego Kursu Wizażu w „Feniks Style” Make-up, Color & Style Academy: Kamila Rakowska

Fryzura: Domicjana Skałecka

Biżuteria: „Cardano Jewellery”

Modelka: Wiktoria Lewandowska

Fot.: Carlo Dapino

 zakupy ze stylistka Feniks Style

 

Back Stage

20151118_150607_resized_1

20151118_150930_resized_1

20151118_150202_resized_1

 

 

 „Feniks Style” Make-up, Color & Style Academy w Bydgoszczy ul. 3 Maja 20/4 

tel.: + 48 510 – 275 – 033  e-mail: studio@feniksstyle.pl

 

 

Kamilla Jastrzębska

Dyplomowana Mistrzyni Wizażu i Stylizacji

Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu

www.FeniksStyle.pl

Analiza kolorystyczna. Metamorfozy

Dzisiejsza sesja zainicjowała cykl metamorfoz. Punktem wyjściowym jest analiza kolorystyczna, która determinuje kolory w makijażu, garderobie, połączenia kolorystyczne  i dodatki. Sesję  poprzedziły  warsztaty z klientką w „Feniks Style”  w zakresie: analizy kolorystycznej,  nauki makijażu,  zabiegów kosmetycznych i doboru dermokosmetyków do pielęgnacji domowej, doboru koloryzacji włosów  i  fasonów garderoby.  Nie obyło się  bez zakupów ze stylistką – uzupełnienie  garderoby klientki.  Dodatkowa konsultacja fryzjerska oraz farbowanie i strzyżenie odbyło się  w „Ateleir”  Daniel Stańczyk.  Koloryzacja włosów – to  bardzo ważny element  analizy kolorystycznej.  Nieudany zakup  ostatecznie możemy  schować do szafy lub oddać koleżance  – z  fryzurą sprawa bardziej się komplikuje.

Chcemy pokazać Wam, że można, że warto !  Każdy typ kolorystyczny znajdzie coś dla siebie. To nie jest takie trudne! Nie wszyscy potrzebują  rewolucji, niekiedy wystarczy drobna zmiana w makijażu, trochę koloru w garderobie i odrobina blasku we włosach!

Niedługo efekty sesji.

Team:

Makijaż: Kamilla Jastrzębska „Feniks Style”

Stylistka Ubioru: Kamilla Jastrzębska „Feniks Style”

Fryzjer: „Atelier” Daniel Stańczyk

Garderoba i dodatki: własność Feniks Style, klientki oraz 052b

Fotograf: Natalia Kuligowska 052b

Fashion Week na żywo

Jeżeli kochasz śwat mody,  jest takie miejsce, gdzie możesz udać się dwa razy w roku i poznać nowe trendy długo przed sezonem. W  DoubleTree by Hilton Hotel w  Łodzi, w samym sercu jesieni powiało wiosną. Wiosną w kolorach żółci, zieleni i błękitu o kolorze cypryjskiego nieba.

W niedzielę 15 listopada zakończyła się XIII edycja Fashion Week Poland. To jedno z najważniejszych wydarzeń modowych w Polsce. Projekt skupia ludzi z różnych sektorów modowej branży,  łączy różne dziedziny mody i sztuki czego wynikiem jest miedzy innymi   wspieranie  aktywnych i kreatywnych polskich artystów.  Dzięki nim nasz rodzimy design nie musi mieć kompleksów a  Polska nie jest już „szwalnią Europy” – zapewnia Irmina Kubiak oraz Jacek Kłak szefowie projektu FP FWP.

Dzięki współpracy z Dyrektor Generalną „Herbarium”  Marzeną Mielczarek doświadczyłam kolekcji wiosna/lato 2016  na żywo  – stylizacje pełne słońca cudownie prezentowały się na wybiegu.

 MALGRAU

Marka Malgrau proponuje minimalistyczne formy, elegancję i komfort.  Tkaniny takie jak bawełna, jedwab i wełna perfekcyjnie wypłeniają misję kolekcji. Kolory o różnej intensywności i zestawieniu sprawiają, że każdy typ kolorystyczny znajdzie tu swoją idealną stylizację.  Jedwabna suknia (po lewej) – połączenie błękitu i spokojnego schłodzonego brązu zadowoli apetyt typów soft (soft summer, soft autumn).  Słoneczny nasycony żółty pięknie podkreśli śniadą skórę.  W kolekcji znalazły się także biele, granaty i zielenie.

Fot.: Feniks Style Kamilla Jastrzębska

MICHAŁ ZIELIŃSKI

   Motywem przewodnim marki Vandis jest geometria, nowoczesność, spojrzenie w przyszłość, szukanie sprzymierzeńca ludzkości wśród gwiazd i księżycowego blasku. Spokojne kolory pięknie eksponują to przesłanie. Tylko odważna kobieta nie boi się sięgnąć po najjaśniejszą z gwiazd. Kolekcją Michała Zielińskiego, zwycięscy drugiej edycji programu Project Runway,  zainteresują się kobiety  zdecydowane, charyzmatyczne. Romantyczne charaktery wybiorą kolekcje Natalii Jaroszewskiej.

Zieliński Fashion Week Poland

NATALIA  JAROSZEWSKA

Typy Soft  uszczęśliwi kolekcja „Oneiro”. Koronki, jasne kolory, jedwabie, „łączka”, rozpuszczone, ułożone w niedbałe fale włosy, oszczędne makijaże  to klasyka romantyzmu.

Jaroszewska

 

Jaroszewska1

 

Fashion Week Poland

 

Kamilla Jastrzębska

Dyplomowana Mistrzyni Wizażu i Stylizacji

Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu

 

“Feniks Style” Make-up, Color & Style Academy

 

665-860-905

studio@feniksstyle.pl

www.FeniksStyle.pl

 

Czy warto żyć z pasją? Historia pewnego spotkania.

Moje drogi prowadzą często do Gdańska. Tego upalnego lata znalazłam ścieżkę, która doprowadziła mnie do wyjątkowej osoby. Sierpniowe słoneczne przedpołudnie zapowiadało cudowny dzień. Jarmark Dominikański już powoli dobiegał końca. Ostatni dzień targowiska. Ciasna uliczka zastawiona była straganami, przebranych już nieco,  cudownych rozmaitości. Kramy wyglądały jak królicze nory,  wejścia były zamaskowane naręczem kolorowego jedwabiu, lnu i bawełny. Kobiety znikały tajemniczo w modowych  jamach podążając za „króliczkiem” jak Alicja w  krainie czarów.

Zauważyłam stoisko pełne obrazów i tak piękną kobietę, że oczu nie można było oderwać. Ciemne lśniące włosy, idealna skóra, magiczne, nasycone kolorem, prawie czarne  oczy. Oszczędny ale świetnie dobrany makijaż.  Spokojna twarz, oczy pełne radości i wrażliwości. Ale było coś jeszcze w tej postaci – piękno wewnętrzne – niesamowita aura emitująca pozytywne fale, które  przyciągnęły mnie  jak magnes. Po krótkiej analizie kolorystycznej i  analizie sylwetki (wybaczcie, to jest silniejsze ode mnie) oglądałam z wypiekami na twarzy dzieła  Anny Halarewicz – szkice modowe. Tematy się nie kończyły, trajkotałam podekscytowana z ciarkami na plecach oglądałam obrazy i albumy. W zaufaniu powiem, że to doświadczenie prawie pchnęło mnie w kierunku płótna. Zainspirowana rozważałam zmianę lub przynajmniej nowe hobby.

Szkice Modowe Anna Halarewicz

Szkice Modowe Anna Halarewicz

 

Istnieją ludzie pełni pasji, namiętności, która rozświetla ich od środka. Pełni uczuciowej hojności, dzielą się nią bezwiednie.  Spotykając takie istoty, moje życie staje się pełniejsze, nabieram pewności, że to kim jestem i co robię może być inspiracją lub choćby refleksją dla innych. Pasja ma wiele synonimów od pozytywnych do negatywnych. Każda misja, każdy cel niesie za sobą poświęcenie i porażki. Jednak warto być sobą, robić to co kochasz najbardziej, zmieniać swoje życie, uczyć się nowych zawodów. Nie urodziłam się stylistką, nie zawsze byłam wizażystką a tym bardziej instruktorem szkoleń zawodowych. Wykonując inne zawody  zadawałam sobie pytanie: „Czy to co robisz uszczęśliwia cię, jeżeli nie,  to czy chcesz tak spędzić resztę życia? Jakim będziesz człowiekiem na końcu tej drogi. Zgorzkniałym czy spełnionym?” W końcu odpowiedziałm sobie szczerze na to pytanie dlatego jestem tu gdzie jestem.

Fascynacja sztuką ilustratorki mody trwa do dziś … jakie było moje zdziwienie gdy po powrocie, w bydgoskiej galerii w Tatuum, zobaczyłam t-shirt’y ze znanymi mi szkicami. Jakbym spotkała przyjaciółkę.

Anna Halarewicz dla Tatuum Jesień 2015

Anna Halarewicz dla Tatuum Jesień 2015

 

Kamilla Jastrzębska

Dyplomowana Mistrzyni Wizażu i Stylizacji

Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu

 

“Feniks Style” Make-up, Color & Style Academy

 

665-860-905

studio@feniksstyle.pl

Back to top
Kontakt

Aktualnie nie ma nas online. Możesz wysłać nam wiadomość! Odpowiemy

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Naciśnij ENTER aby wysłać