Loading the content...
Navigation
Tag archives for:

makijaż

Kurs Przygotowawczy do Egzaminu Czeladniczego i Mistrzowskiego Wizażystka Stylistka 514208

Zapraszam do zapoznania się z ważnymi informacjami dotyczącymi egzaminów czeladniczych i mistrzowskich oraz kursów przygotowawczych w zawodzie Wizażystka Stylistka 514208 odbywających się w Bydgoszczy.

 

W JAKIM CELU

Kursy przygotowawcze  – w celu kompleksowego przygotowania zdającego do egzaminu czeladniczego lub mistrzowskiego z  zagadnień  egzaminacyjnych (teoretycznych i praktycznych).

Egzamin czeladniczy lub mistrzowski  – w celu potwierdzenia swoich kwalifikacji zawodowych dokumentem państwowym.

 

GDZIĘ  ZDAJĘ

Egzamin czeladniczy lub mistrzowski możesz zdać przed komisją utworzoną przy Kujawsko-Pomorskiej  Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

Egzaminy oraz kursy przygotowawcze odbywają się raz lub dwa razy w roku (w zależności od  ilości chętnych) w profesjonalnie wyposażonej Akademii Wizażu „Feniks Style” w Bydgoszczy, przy ul. 3 Maja 20 lok. 4.

 

ZANIM ZAPISZESZ SIĘ NA KURS PRZYGOTOWAWCZY!  WAŻNE!

Osoba, która zapisała się na kurs (oficjalny e-mail lub/i  wpłata zadatku rezerwacyjnego) oświadcza, że zapoznała się z regulaminem kursów „Feniks Style”

Regulamin kursów LINK⇐

  

OPŁATY ZA EGZAMIN

Egzamin czeladniczy: 740,44 zł

Egzamin mistrzowski: 1 480,90 zł

 

NUMER KONTA BANKOWEGO DO WPŁAT ZA EGZAMIN

BGŻ BNP Paribas S.A.

96 1600 1185 1844 5144 3000 0001

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła

i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

ul. Piotrowskiego 1

85-098 Bydgoszcz

 

WYMAGANA MINIMALNA LICZBA OSÓB NA EGZAMIN: 3

Izba odwoła egzamin, gdy nie zbierze się minimalna ilość chętnych.

 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA EGZAMIN Z  RAMIENIA IZBY:

ANETA KORYBALSKA

tel. 52 322-12-76

e-mail: aneta.korybalska@izbarzem.pl

Sprawdź aktualne informacje  na stronie Izby LINK⇐

  

OPŁATY ZA STACJONARNY KURS  PRZYGOTOWAWCZY w Feniks Style

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

CENA: 1 100 zł indywidualny, 950 zł grupowy

CZAS TRWANIA: 1 dzień 7 h (w tym wykonanie jednego makijażu)

Pełną opłatę za kurs należy uregulować min. 10 dni przed szkoleniem

Uczestnicy kursu pracują na własnym kufrze, tak jak w dniu egzaminu.

Kopia Kopia KURSY WIZAŻU FENIKS STYLE bYDGOSZCZn (1)

 

KURS PRZYGOTOWAWCZY DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO

CENA: 1 650 zł indywidualny, 1 300zł min. dwie osoby – grupowy

CZAS TRWANIA: 2 dni  7 + 6 h (w tym wykonanie dwóch makijaży)

Pełną opłatę za kurs należy uregulować min. 10 dni przed szkoleniem

Uczestnicy kursu pracują na własnym kufrze, tak jak w dniu egzaminu.

 

Jeżeli jesteś pewna swoich umiejętności praktycznych zapisz się na kurs on-line z zagadnień ustnych i pisemnych (bez praktyki)

SPRAWDŹ OFERTĘ KURSU ON – LINE ⇐

 

Jeżeli potrzebujesz fakturę poinformuj nas o tym przed wpłatą!

 

DANE DO PRZELEWEU ZA KURS PRZYGOTOWAWCZY:

„Feniks Style” Kamilla Jastrzębska
ul. 3 Maja 20/4
85-016 Bydgoszcz
NIP: 876-104-42-16
Konto bankowe mBank:
91 1140 2004 0000 3702 4931 7870

 

TERMINY KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO

Kurs organizowany jest co ok. 1 – 2 razy w roku w zależności od liczby chętnych. Najczęściej w październiku lub listopadzie.

 

WYMAGANA MINIMALNA LICZBA OSÓB NA KURS PRZYGOTOWAWCZY: 2 (możliwy kurs indywidualny)

MAKSYMALNA LICZBA OSÓB NA KURSIE: 9  (zwykle 3 – 5)

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ NA KURS PRZYGOTOWAWCZY

 • oficjalne zgłoszenie na e-mail: studio@feniksstyle.pl z podaniem imienia i nazwiska, adresu e-mail oraz telefonu kontaktowego z zaznaczeniem rodzaju kursu (CZEADNIK / MISTRZ)
 • oraz wpłata zadatku w wysokości 400 zł czeladnik, 600 zł mistrz na konto „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska, ul. 3 Maja 20/4, 85-016 Bydgoszcz, konto bankowe mBank nr: 91 1140 2004 0000 3702 4931 7870
 • samo mailowe lub telefoniczne zgłoszenie nie rezerwuje miejsca na kursie.

Na podstawie zgłoszeń (e-mail: studio@feniksstyle.pl) ustalany jest TERMIN kursu przygotowawczego

Na podstawie ww. zgłoszeń na kurs przygotowawczy ustalany jest WSTĘNPY TERMIN  EGZAMINU.

Przewodnicząca komisji Kamilla Jastrzębska ustala z Izbą oraz pozostałymi członkami komisji możliwy termin egzaminu.

 

WAŻNE! ZADATEK! REZERWACJA MIEJSCA

Egzamin zawodowy to bardzo ważny kamień milowy w karierze wizażystki. Wiemy, jak istotna jest tu kwestia planowania każdego szczegółu oraz przygotowania przyszłej wizażystki.  Egzaminy odbywają się rzadko a BRAK POTWIERDZENIA KWALIFIKACJI  W ZAPLANOWANYM CZASIE, MOŻE UNIEMOŻLIWIĆ DALSZY ROZWÓJ, UTRATĘ PRACY, UTRATĘ DOTACJI. Wiąże się to z wysokimi kosztami dla kandydatki na egzamin, która odpowiedzialnie zaplanowała sprawy związane z kursem i egzaminem.

Rezerwacja miejsca na szkoleniu następuje po wpłacie bezzwrotnego zadatku. Rezygnacja jednej czy 2 osób może oznaczać, że osoba, która zapisała się na kurs grupowy (po rezygnacji pozostałych uczestników)  przejdzie kurs indywidualny  co  wiązałoby się z dodatkowymi, nieprzewidzianymi dla niej kosztami. Nie chcemy żeby tak się stało, w związku z powyższym zadatek nie podlega zwrotowi bez względu na przyczynę (nie dotyczy oficjalnego lockdawnu, czy kwarantanny uczestniczki). 

ZASADY ZAPISÓW  USTALANIA TERMINÓW EGZAMINÓW

W KUJAWSKO-POMORSKIEJ  IZBIE RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYDGOSZCZY

 

Wstępny termin egzaminu utrzymany jest maksymalnie do miesiąca przed egzaminem.

Termin może zostać anulowany, gdy nie zbierze się wymagana ilość osób lub wnioskujący o egzamin nie złożą wymaganych dokumentów lub nie dokonają opłaty za egzamin.

Tzn. min. miesiąc przed egzaminem Izba Rzemieślnicza musi posiadać kompletny wniosek z prawidłowymi załącznikami:

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu (oryginał) POBIERZ DOKUMENT TUTAJ ⇐
 2.  kopie certyfikatów  z kursów wizażu  Feniks Style (lub innej placówki szkoleniowej lub szkoły)
 3. kopie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zawodowego  w Feniks Style (lub w innej uprawnionej jednostce szkoleniowej)
 4. kopia dyplomu ostatniej ukończonej szkoły (studia, technikum, liceum, szkoła zawodowa)
 5. fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny 3,5 x 4,5)
 6. oryginał dowodu opłaty za egzamin z podaniem imienia i nazwiska zdającego.

Oprócz wniosku, dowodu wpłaty i fotografii  NIE NALEŻY WYSYŁAĆ ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW, wyłącznie kopie z opisem „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” + czytelny podpis wnioskującego o egzamin.

Złożony wniosek z ww. dokumentami + opłata za egzamin  = zgłoszenie na egzamin.

Na tej podstawie Izba Rzemieślnicza ocenia czy zebrała się wystarczająca liczba osób do przeprowadzenia egzaminu i czy egzamin może się odbyć w zaplanowanym terminie. Jeżeli tak, każdy z uczestników otrzyma listowne powiadomienie o zakwalifikowaniu się na egzamin.

Wszystkie pisemne (poczta tradycyjna lub e-mail) czy telefoniczne zgłoszenia do Izby lub Feniks Style, nie  dają prawa do przystąpienia do egzaminu,  jeżeli nie został złożony pisemny wniosek na adres izby (wraz z opłatą i dokumentacją).

Pamiętajmy, że to Izba Rzemieślnicza weryfikuje złożone dokumenty  (staż i wykształcenie)  i  podejmuje decyzje o dopuszczeniu do egzaminu lub nie.

 

 

WAŻNE INFORMACJE I DOKUMENTY DOT EGZAMINÓW ZAWODOWYCH

 

 CENNIK EGZAMINÓW w  Kujawsko-Pomorskiej Izbie  Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

 WYMAGANIA  –  UZYSKANIE TYTUŁU CZELADNIKA⇐ 

POBIERZ DRUK  „Wniosek o dopuszczenie do egzaminu CZELADNICZEGO”
 

WYMAGANIA –  UZYSKANIE TYTUŁU MISTRZA⇐

POBIERZ DRUK Wniosek o dopuszczenie do egzaminu MISTRZOWSKIEGO”

  

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE PRZYGOTOWAWCZE

 

CEL SZKOLENIA PRZYGOTOWAWCZEGO:

 • umożliwienie perfekcyjnego przygotowania ze wszystkich wymaganych na egzaminie zagadnień praktycznych i teoretycznych pod okiem Mistrzyni Wizażu z 12 letnim stażem,  przewodniczącej komisji egzaminacyjnej od 2014 r., właścicielki Akademii Wizażu
 • obniżenie poziomu stresu w dzień egzaminu,
 • konsultacja pracy z przewodniczącą komisji, zwrócenie uwagi instruktora na kwestie najbardziej istotne (z punktu widzenia komisji egzaminacyjnej)
 • usystematyzowanie, ewentualne uzupełnienie wiadomości z zakresu całego materiału wymaganego podczas egzaminów kwalifikacyjnych, zagadnień z nowoczesnej analizy kolorystycznej i stylizacji sylwetki,
 • otrzymanie  materiałów szkoleniowych z najważniejszych ZAGADNIEŃ ZAWODOWYCH, ułatwiających przygotowanie się do egzaminu,
 • wykonanie tzw. „studium przypadku” na modelce  w tym m. in. ocena kształtu twarzy, preferowane dodatki i kształt fryzury, dobór barw w makijażu i stylizacji oraz dobór stylizacji dla konkretnej modelki,
 • wykonanie przez uczestnika makijażu ślubnego na modelce (CZELADNIK)
 • wykonanie przez uczestnika makijażu ślubnego na modelce pierwszego dnia oraz wykonanie wylosowanego makijażu drugiego dnia szkolenia (MISTRZ ).

 

PRZEBIEG SZKOLENIA PRZYGOTOWAWCZEGO

I DZIEŃ KURSU (CZELADNIK i MISTRZ)

 1. ETAP PRAKTYCZNY – szczegółowe omówienie przebiegu egzaminu praktycznego ze uwzględnieniem standardów oceny określonych przez komisję egzaminacyjną i zatwierdzonych przez Izbę Rzemieślniczą.
 2. wykonanie makijażu pod nadzorem instruktora
 3. merytoryczna ocena, wykonanego makijażu uwzględniająca kryteria egzaminacyjne. Oceny dokonuje instruktor kursu, przewodnicząca komisji, informując każdego uczestnika szkolenia INDYWIDUALNIE o wszelkich błędach i niedociągnięciach, na które trzeba zwrócić uwagę podczas egzaminu, aby otrzymać ocenę pozytywną. Uczestnicy kursu pracują na własnym kufrze, tak jak w dniu egzaminu.
 4. Omówienie zagadnień egzaminacyjnych z części pisemnej oraz ustnej w zakresie podanym wyżej

II DZIEŃ KURSU (MISTRZ)

 1. ETAP PRAKTYCZNY – szczegółowe omówienie przebiegu egzaminu praktycznego ze uwzględnieniem standardów oceny określonych przez komisję egzaminacyjną i zatwierdzonych przez Izbę Rzemieślniczą.
 2. wykonanie makijażu – drugiego praktycznego zadania egzaminacyjnego dla mistrza  pod nadzorem instruktora
 3. merytoryczna ocena, wykonanego makijażu uwzględniająca kryteria egzaminacyjne. Oceny dokonuje instruktor kursu, przewodnicząca komisji, informując każdego uczestnika szkolenia INDYWIDUALNIE o wszelkich błędach i niedociągnięciach, na które trzeba zwrócić uwagę podczas egzaminu, aby otrzymać ocenę pozytywną. Uczestnicy kursu pracują na własnym kufrze, tak jak w dniu egzaminu.
 4. Omówienie zagadnień egzaminacyjnych z części pisemnej oraz ustnej w zakresie podanym dotyczących egzaminu mistrzowskiego

  

ETAPY EGZAMINU ORAZ KOLEJNOŚĆ ZDAWANIA:

Egzamin czeladniczy przeprowadza się w dwóch etapach:

 1. praktycznym
 2. teoretycznym (ustny i pisemny)

Kolejność zdawania etapów egzaminu:

 1. praktyczny
 2. teoretyczny ustny
 3. teoretyczny pisemny

 

NA CZYM POLEGAJĄ POSZCZEGÓLNE  ETAPY EGAMINU

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata dwóch zadań egzaminacyjnych sprawdzających jego umiejętności praktyczne,  wykorzystując własne kosmetyki i akcesoria.

Wykonanie  dwóch makijaży:

 • makijaż ślubny na własnej modelce i stylizacja własnej modelki
 • wylosowany typ makijażu na wylosowanej modelce

 

EGZAMIN USTNY obejmuje następujące zagadnienia:

 • technologia
 • maszynoznawstwo
 • materiałoznawstwo

Zdający losuje 3 zestawy po 3 pytania (9 pytań) np. z zakresu rodzajów  kosmetyków, technik makijażu,  etapów poszczególnych makijaży, wykorzystywanych narzędzi.

 

EGZAMIN PISEMNY jest testem wyboru (jedna odpowiedź prawidłowa) i obejmuje następujące zagadnienia:

 1. rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją,
 2. dokumentacja działalności gospodarczej,
 3. rysunek zawodowy,
 4. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony p.poż.
 5. podstawowe zasady ochrony środowiska,
 6. podstawowe przepisy prawa pracy,
 7. podstawowa problematyka prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem,
 8. podstawy psychologii i pedagogiki [tylko mistrz]
 9. metodyka nauczania [tylko mistrz]

Punkty 8 i 9 obowiązują osoby podchodzące do egzaminu mistrzowskiego ale tylko te, które nie mają ukończonego szkolenia pedagogicznego.

Zdający otrzymuje po 7 pytań z każdego  z powyższych zagadnień

 

 

Zapraszam

Kamilla Jastrzębska

Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej w Zawodzie Wizażystka Stylistka

Tel. : 510-275-033
e-mail: studio@feniksstyle.pl

KONKURS

2

3

4

5

6

Zdjęcie Tło Karnawał Instagram Post (2)

REGULAMIN KONKURSU „FENIKS”

Konkurs na Instagramie.

 I Postanowienia ogólne:

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest poprzez konto na Instagramie @feniksstyle
 3. Organizatorem Konkursu jest „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska – Cybulska ul. 3 Maja 20/4 85-016 Bydgoszcz.
 4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.
 5. Fundatorem nagrody w konkursie jest: „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska – Cybulska
 6. Niniejszy konkurs nie stanowi żadnego zlecenia lub świadczenia usług przez Uczestnika konkursu, jak również nie stanowi zobowiązania do wykonania odpłatnego określonego dzieła, z zastrzeżeniem zasad konkursowych opisanych w niniejszym regulaminie. W tym też zakresie uczestnik nie wykonuje żadnych czynności w imieniu i na rzecz lub ryzyko Organizatora.

II Uczestnicy Konkursu:

W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która:

 1. mieszka na terytorium Polski
 2. ukończyła 18 lat
 3. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg Konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs trwa od 14 września 2020 do 21 września do godziny 22:00.
 2. Nie oznaczamy sławnych osób, youtuberów oraz fake – kont.
 3. Zwycięzca zostanie wybrany na podstawie komentarza, który najbardziej spodoba się organizatorowi.
 4. Zwycięzca zostanie ogłoszony do 3 dni po zakończeniu konkursu pod postem konkursowym oraz na instastory Organizatora tj. 24 września 2020 do godz. 22.00
 5. Osoba, która wygra konkurs w ciągu 24 godzin musi skontaktować się z Organizatorem konkursu @feniksstyle w celu uzgodnienia szczegółów dotyczących wygranej. Jeśli tego nie zrobi Organizator konkursu wybierze kolejną osobę.
 6. Kurs odbędzie się w Bydgoszczy w siedzibie firmy „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska – Cybulska. Kurs odbędzie się w następujących terminach:
 • 30 września 2020 w godzinach od 11:00 do 19:00 „Makijaż Ślubny PRO 8” lub
 • 2 października 2020 w godzinach od 11:00 do 19:00 „Red Carpet Look & Color Make-up. Advanced”.

w zależności od wybranej opcji przez Zwycięzcę.

 1. Uczestnik chcąc wziąć udział w konkursie powinien:

  1. obserwować moje profile: @feniksstyle i @kamilla_feniks_mua aby być na bieżąco z informacjami konkursowymi
  2. umieścić screen posta konkursowego w swoim stories i oznaczyć organizatora @feniksstyle
  3. w komentarzu pod postem konkursowym napisać „biorę udział” oraz
  4. napisać w paru zdaniach (około 1000 znaków) Z CZYM KOJARZY CI SIĘ SŁOWO FENIKS. Organizator wybierze najładniejszą i najbardziej oryginalną odpowiedź. Odpowiedź prześlij na e-mail: wioleta415@wp.pl
  5. Będzie nam miło jeżeli do zabawy zaprosisz koleżankę, która również kocha makijaże.
 2. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam firmie „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska – Cybulska zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców”. W przypadku wygranej wyrażam firmie „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska – Cybulska zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska (podanej na koncie instagram) w poście na stronie instagram. Dane uczestnika mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez „Feniks Style” działaniami, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, firmom kurierskim. Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzcy, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzcy, jest firma „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska – Cybulska. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane na portalu Instagram w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”
 3. Nagrodą w Konkursie jest: kurs zawodowy 1 dniowy „Kurs Wizażu” Makijaż Ślubny PRO 8” lub „Red Carpet Look & Color Make-up. Advanced” w terminach wymienionych w pkt.III pt. 6
 4. Organizator przyzna nagrodę 1 osobie.
 5. Nagroda nie może być wymieniona na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe. Nagroda jest imienna i nie może zostać odsprzedana.
 6. Zwycięzca może wybrać tylko jedno jednodniowe szkolenie. Zwycięzca może uczestniczyć wyłącznie w podanych terminach. Nie może zamienić nagrody na kurs indywidualny czy odbyć go w innym terminie.
 7. Osoba, która wygra Konkurs – organizuje dojazd na kurs we własnym zakresie.
 8. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do kontaktu z Organizatorem w wiadomości prywatnej na instagramie w ciągu 24h od ogłoszenia wyników. Jeśli tego nie zrobi Organizator konkursu wybierze kolejną osobę.

IV Odpowiedzialność:

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści w umieszczanych postach konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do poinformowania administratorów grupy.
 2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku:
 • podania fałszywych danych osobowych na Instagramie i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 18 roku życia,
 • udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Instagramie,
 • zablokowania konta użytkownika na Instagramie,
 • udziału w konkursie osoby poniżej 18 roku życia,
 • używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora,
 • posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami,
 • naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Instagram.
 1. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi w wiadomości priv na Instagramie.

 

V Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu na Instagramie, zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska – Cybulska. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) na rzecz Organizatora. Uczestnicy konkursu maja prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Instagram. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

VI  PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnik przystępując do konkursu oświadcza, że przekazuje prawa autorskie do tekstu konkursowego.
 2. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik oświadcza co następuje: „Oświadczam, że przesłana praca jest mojego autorstwa. Wszelkie prawa własności intelektualnej jej dotyczące, należą do mnie oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o terminie oraz sposobie publikowania i udostępniania opracowania uczestnika w wersji papierowej i mobilnej oraz na stronie internetowej www.feniksstyle.pl jak i w mediach społecznościowych Organizatora  (facebook, instagram). Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację pracy przekazanej Organizatorowi  w wersji papierowej i mobilnej na stronie internetowej www.feniksstyle.pl jak i w mediach społecznościowych Organizatora (facebook, instagram) oraz w materiałach marketingowych Organizatora”

 

VII Zasady składania reklamacji:

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej na adres e-mail studio@feniksstyle.pl w ciągu 14 dni od daty zakończenia konkursu.
 2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową.
 3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do konkursu muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

 

VIII Postanowienia końcowe

 1. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest żadnym rodzajem gry losowej, której wynik zależy od przypadku (w tym loterią fantową ani loterią promocyjną), ani też zakładem wzajemnym, których zasady organizacji określa ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009r. Nr 201, poz. 1540, z późn.zm.).
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 Feniks Style 14.09.2020 r

Pokaz szkoleniowy „Makijaż Kobiety Dojrzałej PRO”

Pokazy szkoleniowe „kobiety dojrzałej  PRO”  w Akademii Feniks Style  mogą zainteresować wizażystki pracujące w zawodzie, pasjonatki wizażu, które planują rozpocząć przygodę z makijażem a także kobiety, które poszukują inspiracji i wiedzy w kreowaniu własnego wizerunku.

 

TERMIN: 

SPRAWDŹ AKTUALNY KALENDARZ SZKOLEŃ 

 

KOSZT: 

 • 350 zł   jeden pokaz

 

FORMA ZAJĘĆ:

 • pokaz makijażu Kobiety Dojrzałej z instruktażem  na modelce

 

GRUPA:

 • max  6 uczestniczek

 

STOPIEŃ  ZAAWANSOWANIA:

 • kurs  dla profesjonalistów pracujących w zawodzie
 • poziom PRO (profesjonalny)
 • wymagane podstawy wizażu
 • pokaz nie zawiera ćwiczeń kursantki na modelce

 

PODCZAS POKAZU OMAWIANE SĄ NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • przygotowanie cery kobiety dojrzałej
 • dobór bazy, podkładu, korektora, pudru
 • korekta kolorystyczna cery
 • przypomnienie technik konturowania
 • strefa pod okiem klasyczne i niestandardowe metody postępowania
 • brwi w makijażu kobiety dojrzałej
 • moje autorskie triki w makijażu kobiety dojrzałej
 • typ kolorystyczny po 50.
 • makijaż wodoodporny – bazy pod cienie
 • perła czy mat? Jakie cienie można wykorzystywać w makijażu kobiety dojrzałej
 • zasady postępowania przy opadającej powiece
 • wykorzystywanie „mokrych” kosmetyków
 • dobór różu i pomadki
 • przyklejanie kępek
 • program oparty o najnowsze techniki i bieżące trendy w makijażu

 

ODWIEDŹ NAS

INSTAGRAM 

FACEBOK 

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

 • kursantka otrzymuje skrypt szkoleniowy na własność

 

PROWADZĄCY:

 • Mistrzyni Wizażu z 13 letnim doświadczeniem
 • właścicielka pięknego stylowego atelier w którym poczujesz się wyjątkowo
 • twórczyni  i główna prowadząca szkoły wizażu i stylizacji oraz ponad 20 kursów o tematyce od podstawowej do masterclass z zakresu wizażu, nowoczesnej analizy kolorystycznej oraz stylizacji sylwetki
 • przewodnicząca komisji egzaminacyjnej w zawodzie wizażystka – stylistka przy Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
 • pasjonatka wizażu, która nieustannie podnosi i szlifuje swoje umiejętności

 

PO SZKOLENIU:

 • certyfikat uczestnictwa w pokazie szkoleniowym

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • opłata biletu za pokaz szkoleniowy w całości na wskazane konto

 

WAŻNE!

 • opłata stanowi rezerwację miejsca i nie podlega zwrotom,  kupujesz  bilet na szkolenie w konkretnym dniu na konkretną godzinę, bilet nie może być wymieniony na inne usługi,
 • nie stawienie się na szkolenie lub odwołanie po zakupie biletu powoduję utratę szkolenia
 • wykonawca szkolenia nie ma obowiązku przyjęcia uczestnika w innym terminie, chyba, że szkolenie nie odbyło się z winy wykonawcy
 • JEŻELI NIE JESTEŚ PEWNA CZY BĘDZIESZ MOGŁA UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU, SPRAWDŹ CZY JEST MIEJSCE I KUP BILET W OSTATNIEJ CHWILI
 • ORGANIZATOR SZKOLENIA ODWOŁA KURS W PRZYPADKU GDY NIE ZBIERZE SIĘ MINIMALNA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (2 OSOBY)

 

ZAPISY:    510   275   033         studio@feniksstyle.pl

SIEDZIBA  AKADEMII:    3 Maja 20/4    Bydgoszcz

KONTO DO WPŁATY ZADATKU  I OPŁATY ZA KURS :

„Feniks Style” Kamilla Jastrzębska
ul. 3 Maja 20/4                         85-016 Bydgoszcz
Konto bankowe mBank:
91 1140 2004 0000 3702 4931 7870

AKADEMIA „FENIKS STYLE”

 • od przeszło 10 lat wpisana jest DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH nr ewid.: 04/00023/2010
 • w 2019 roku przeszła pozytywny audyt i posiada elitarny certyfikat „STANDARD USŁUG SZKOLENIOWO – ROZWOJOWYCH POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH (SUS 2.0)”

Look & Learn. Pokazy Makijażu ślubnego ADVANCED

Pokazy szkoleniowe MAKIJAŻU ŚLUBNEGO ADVANCED w Akademii Feniks Style  dają możliwość uczestnictwa w jednym lub dwóch wybranych makijażach NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM  odbywających się tego samego dnia.

Pokazy mogą zainteresować wizażystki pracujące w zawodzie, pasjonatki wizażu.

Pokazy otwarte są  także dla osób niezwiązanych z branżą. Mogą zainteresować kobiety, które pragną doskonalić  własny wizerunek na specjalne wyjścia lub  panny młode, które poszukują inspiracji i wiedzy w kreowaniu własnego wizerunku ślubnego.

 

TERMIN

 • według ogłoszeń na stronie feniksstyle.pl oraz Facebooku
 • NAJBLIŻSZE  TERMINY  POKAZU:
  • 17-18 czerwiec  2020

CENA

 • JEDEN POKAZ  400 zł  od osoby
 • DWA POKAZY 750 zł od osoby

ILOŚĆ GODZIN

 • jeden pokaz trwa około   3  h

PROWADZĄCY:

 • Kamilla Jastrzębska Mistrzyni Wizażu z 13 letnim doświadczeniem
 • właścicielka pięknego stylowego atelier w którym poczujesz się wyjątkowo
 • twórczyni  i główna prowadząca szkoły wizażu i stylizacji oraz ponad 20 kursów o tematyce od podstawowej do masterclass z zakresu wizażu, nowoczesnej analizy kolorystycznej oraz stylizacji sylwetki
 • przewodnicząca komisji egzaminacyjnej w zawodzie wizażystka – stylistka przy Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
 • pasjonatka wizażu, która nieustannie podnosi i szlifuje swoje umiejętności

ZAKRES TEMATYCZNY

 • I POKAZ   – makijaż ślubny KONTRASTOWY (perfekcyjna kreska, idealne mocne usta)  odbędzie się w godzinach  11.00-14.00
 • II POKAZ – COLOR MAKE-UP w makijażu ślubnym (łączenie barw, wykorzystanie pigmentów, techniki łączone) odbędzie się w godzinach 14.15 -17.15 

STOPIEŃ  ZAAWANSOWANIA

 • poziom zaawansowany

ILOŚĆ OSÓB

 • max 6  kursantek

WAŻNE!

 •  opłata stanowi rezerwację miejsca i nie podlega zwrotom,  kupujesz  bilet na szkolenie w konkretnym dniu na konkretną godzinę, bilet nie może być wymieniony na inne usługi,
 • nie stawienie się na szkolenie lub odwołanie po zakupie biletu powoduję utratę szkolenia
 • wykonawca szkolenia nie ma obowiązku przyjęcia uczestnika w innym terminie, chyba, że szkolenie nie odbyło się z winy wykonawcy
 • JEŻELI NIE JESTEŚ PEWNA CZY BĘDZIESZ MOGŁA UCZESTNICZYĆ W SZKOLENIU, SPRAWDŹ CZY JEST MIEJSCE I KUP BILET W OSTATNIEJ CHWILI
 • ORGANIZATOR SZKOLENIA ODWOŁA KURS W PRZYPADKU GDY NIE ZBIERZE SIĘ MINIMALNA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (2 OSOBY)

GRUPA DOCELOWA

 • wymagane podstawy wizażu
 • podstawowe lub średnie doświadczenie  w zawodzie, dla osób, które nie są pewne swoich umiejętności (dawno ukończona szkoła, przestarzałe metody pracy, brak  informacji nt. nowoczesnych kosmetyków i technik),
 • potrzebujących uporządkowania wiedzy lub  poznania nowoczesnych technik makijażu ślubnego

 WIĘCEJ  O INSTRUKTORZE ⇐

Przed zapisaniem się na kurs, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu 510-275-033 lub  w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie szkoleniowej.

 

ODWIEDŹ NAS

INSTAGRAM

FACEBOK

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ

 • zgłaszasz mailowo lub telefonicznie chęć uczestnictwa
 • czekamy 4 dni robocze na pełną wpłatę
 • O REZERWACJI MIEJSCA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁAT
 • ilość miejsc ograniczona

 ZAPISY  

510 –  275 –  033         studio@feniksstyle.pl

„Feniks Style” Kamilla Jastrzębska
ul. 3 Maja 20/4
85-016 Bydgoszcz
Konto bankowe mBank:
91 1140 2004 0000 3702 4931 7870

SIEDZIBA  AKADEMII   

ul. 3 Maja 20/4       Bydgoszcz

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 •  kursantka otrzymuje skrypt szkoleniowy

CERTYFIKATY

 • ozdobny certyfikat uczestnictwa w pokazie szkoleniowym z tłoczoną unikatową pieczęcią akademii
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu, które  kursantka przedkłada do Izby Rzemieślniczej (egzamin czeladniczy)

Dokumenty wydane przez osobę uprawnioną – Mistrza w Zawodzie oraz Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu są wiarygodne na  rynku pracy, są honorowane przez Izby Rzemieślnicze (Egzaminy Czeladnicze).  Są także gwarancją solidnego przygotowania kursantów do wykonywania zawodu.

 AKADEMIA „FENIKS STYLE”

 • od przeszło 10 lat wpisana jest DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH nr ewid.: 04/00023/2010
 • w 2019 roku przeszła pozytywny audyt i posiada elitarny certyfikat „STANDARD USŁUG SZKOLENIOWO – ROZWOJOWYCH POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH (SUS 2.0)”

Kurs Wizażu Makijaż Ślubny PRO ADVANCED 15

DWUDNIOWE intensywne warsztaty  skierowane do wizażystek, które chcą poznać zaawansowane  tajniki  MAKIJAŻU ŚLUBNEGO. Po tym treningu żadne wyzwanie nie będzie problemem: ZBLENDOWANY EYELINER, PERFEKCYJNE USTA, PRZEJŚCIA  MATOWYCH CIENI, APLIKACJA PIGMENTÓW czy NAJTRUDNIEJSZA KRESKA. Najnowsze techniki wizażu – trwały i piękny makijaż  dopasowany do typu kolorystycznego, który spełni oczekiwania panny młodej w tym niezwykłym dniu.  Wyselekcjonowane, ekskluzywne sprawdzone marki  kosmetyków.

 

DLA  KOGO

 • dla wizażystek i kosmetyczek , które pragną doskonalić swoje  umiejętności z zakresu makijażu ślubnego na zaawansowanym poziomie
 • które mają problem z doborem i łączeniem kolorów oraz trwałością makijażu ślubnego
 • bezrobotnych (współpraca z Urzędami Pracy) oraz podopiecznych fundacji

TERMIN

 • kursy grupowe – 15 h,  dwa dni  zwykle od 11:00 do 19:00
 • kursy indywidualne  –  15 h, dwa dni  zwykle od 11:00 do 19:00 w terminie ustalonym  pomiędzy instruktorem a kursantką.

.

WAŻNE!

ORGANIZATOR SZKOLENIA ODWOŁA KURS W PRZYPADKU GDY NIE ZBIERZE SIĘ MINIMALNA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (2 OSOBY) LUB ZAPROPONUJE CI  KURS INDYWIDUALNY

.

CENA

 • 1  700  zł  od osoby (kurs grupowy)
 • 2 200 zł (kurs indywidualny)

ILOŚĆ GODZIN

 • 15 h

STOPIEŃ  ZAAWANSOWANIA

 • kurs na poziomie  zaawansowanym (ADVANCED)

ILOŚĆ OSÓB

 • kameralna, max 6 kursantek  na ćwiczeniach (zwykle 3 -5 osób)

 

GRUPA DOCELOWA

 • wymagane przynajmniej podstawy wizażu
 • podstawowe lub średnie doświadczenie  w zawodzie, dla osób, które nie są pewne swoich umiejętności (dawno ukończona szkoła, przestarzałe metody pracy, brak  informacji nt. nowoczesnych kosmetyków i technik),
 • potrzebujących uporządkowania wiedzy i poznania nowoczesnych, zaawansowanych  technik makijażu ślubnego

WYMAGANIA

 • kurs kierowany jest do kobiet, mężczyzn oraz młodzieży w wieku od 16 lat bez górnej granicy wieku
 • w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica, osobiste spotkanie z jednym z rodziców i podpisanie umowy w siedzibie akademii
 • osoba decydująca się na kurs nie musi posiadać wyjątkowych zdolności plastycznych, powinna posiadać zdolności manualne, zmysł estetyczny, wrażliwość na piękno i kolory;
 • przyszłą wizażystkę powinna cechować cierpliwość  i otwartość, umiejętność przekonywania,  wysoka kultura osobista i  zaangażowanie oraz  zadbany wygląd
 • ogólny dobry stan zdrowia

INSTRUKTOR

Kamilla Jastrzębska

 • właścicielka, Dyrektor Artystyczny  i serce Akademii „Feniks Style”
 • Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej w Zawodzie Wizażystka – Stylistka przy  Kujawsko –  Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
 • Dyplomowana Mistrzyni Wizażu  i Stylizacji, Pedagog
 • wizażystka i stylistka z dziesięcioletnim doświadczeniem w  wykonywaniu  szerokiego spektrum makijaży – od  makijaży  nude (korekcyjnych) do masterlcass (kreatywnych)
 • nieustannie doskonali i poszerza swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach masterclass prowadzonych przez światowe sławy wizażu

 Kamilla jasrzębska (12) — kopia

WIĘCEJ  O INSTRUKTORZE ⇐

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Dzień I    MAKIJAŻ ŚLUBNY – SOFT GLAMOUR

– makijaż dzienny fotograficzny w wersji glow wykonany techniką wschodnią.

– najczęściej wybierany makijaż kliencki z uwzględnieniem bieżących trendów

  • konsultacja z klientką
  • przygotowanie cery – wytyczne dla klientki.
  • kosmetyki które dają ponad przeciętną trwałość.
  • kosmetyki, narzędzia i techniki, które zastosujesz z powodzeniem do wrażliwego oka .
  • jak wykonać makijaż oczu techniką wschodnią, kosmetyki i rodzaje pędzli
  • Makijaż techniką wschodnia – wykonany ograniczoną ilością produktów sypkich / w kamieniu – makijaż higieniczny i nie podrażniający oczu (minimalizowanie łzawienia)
  • kolorowe bazy: wodoodporne farbki, pomadki, tinty „lip & eye” – kosmetyki używane przez światowej sławy wizażystki oraz ich zamienniki.
  • przydymiona kreska czyli „romantyczny eyeliner”
  • trwały obrys ust bez używania konturówki. Innowacyjne, ultra higieniczne, trwałe produkty do ust.
  • metody klejenia pigmentu. Rodzaje błysku, rodzaje baz pod pigment. Najlepsze pędzle do aplikacji pigmentu. Jak stworzyć idealne przejście od matu do pełnego błysku bez efektu ,,odcięcia”
  • rzęsy na pasku czy kępki? co wybrać?
  • jak dobrać kolor pomadki i różu. klasyka i trendy. czy bronzer jest konieczny?
  • wyrównanie kolorytu pleców, ramion i dekoltu.
  • niezbędnik dla panny młodej
  • lista kosmetyków selektywnych i zamienników
  • praca z cerą problematyczną.
  • POKAZ MAKIJAŻU WYKONANY PRZEZ INSTRUKTORA
  • WICZENIA MAKIJAŻU PRZEZ KURSANTKĘ NA MODELCE
  • omówienie prac kursantek, zdjęcia prac

Dzień II MAKIJAŻ ŚLUBNY – FULL  GLAMOUR

– makijaż wieczorowy fotograficzny w wersji glow wykonany techniką wschodnią z uwzględnieniem bieżących trendów

 • makijaż ślubny MAT +  PRZYDYMIONA KRESKA + PERFEKCYJNE USTA
 • makijaż ślubny GLAMOUR  GLOW  +  MISTRZOWSKA GEOMETRYCZNA KRESKA

Przed zapisaniem się na kurs, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu 510-275-033 lub  w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie szkoleniowej.

Kamilla jasrzębska (8) — kopia

KOSMETYKI DOSTĘNE W AKADEMII

 

 • Make-up Atelier Paris
 • Kryolan
 • MAC
 • Kat Von D (KVD VEgan Beauty)
 • Hourglass
 • lconic London
 • Danessa Myrics
 • Klepach Pro
 • Too Faced
 • Clarins
 • Clinique
 • Estee Lauder
 • Huda Beauty
 • Anastasia Bevery Hils
 • Inglot
 • NYX
 • Make – up Forever
 • Shiseido
 • Pixie Cosmetics (kosmetyki mineralne, vegańskie)
 • KaynaVegan
 • Affect
 • Tammy TanukI
 •  wiele innych

ODWIEDŹ NAS

INSTAGRAM 

FACEBOK 

 

FORMA ZAJĘĆ

 • wykład, omawianie etapów makijażu krok po kroku, analizowanie przykładów,
 • pokazy makijażu przez instruktora
 • wykonywanie makijaży przez kursantkę (kursantki pracują na modelkach)

 

MODELKI DO ĆWICZEŃ

 • organizuje kursantka, akademia może pomóc w organizacji gdy kursantka jest spoza Bydgoszczy
 •  w przypadku organizacji modelek przez akademię obowiązują następujące dodatkowe opłaty:
  • modelka nieprofesjonalna 50 zł
  • modelka profesjonalna 200 zł

 

CO ZE SOBĄ  ZABRAĆ

 • wygodne buty, posiłek, własne pędzle
 • w akademii dostępna jest kawa, herbata, woda oraz słodki poczęstunek
 • istnieje możliwość zakupu pędzli w akademii w atrakcyjnych cenach producenta
 • wszystkie kosmetyki i pozostałe akcesoria zapewnia akademia

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ

 • zgłaszasz mailowo lub telefonicznie chęć uczestnictwa (czekamy 4 dni robocze na wpłatę)
 • wpłacasz bezzwrotny zadatek na rezerwację miejsca
 • opłacasz kurs w pełnej wysokości min.  10 dni przed kursem,
 • O REZERWACJI MIEJSCA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁAT
 • ilość miejsc ograniczona
 • przed rozpoczęciem kursu podpisywana jest umowa

ZAPISY  

510 –  275 –  033         studio@feniksstyle.pl

„Feniks Style” Kamilla Jastrzębska
ul. 3 Maja 20/4
85-016 Bydgoszcz
Konto bankowe mBank:
91 1140 2004 0000 3702 4931 7870

SIEDZIBA  AKADEMII   

ul. 3 Maja 20/4       Bydgoszcz

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 •  kursantka otrzymuje profesjonalny skrypt szkoleniowy w wersji elektronicznej

KOSMETYKI I AKCESORIA

 • podczas warsztatów, kosmetyki,  niezbędne do ćwiczeń akcesoria zapewnia akademia
 • kursantka pracuje na własnych pędzlach

CERTYFIKATY

 • dwa ozdobne certyfikaty z tłoczoną unikatową pieczęcią akademii
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu, które  kursantka przedkłada do Izby Rzemieślniczej (egzamin czeladniczy)

Dokumenty wydane przez osobę uprawnioną – Mistrza w Zawodzie oraz Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu są wiarygodne na  rynku pracy, są honorowane przez Izby Rzemieślnicze (Egzaminy Czeladnicze).  Są także gwarancją solidnego przygotowania kursantów do wykonywania zawodu.

 AKADEMIA „FENIKS STYLE”

 • od przeszło 10 lat wpisana jest DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH nr ewid.: 04/00023/2010
 • od 2018 ROKU posiada członkostwo w POLSKIEJ IZBIE FIRM SZKOLENIOWYCH
 • w 2019 roku przeszła pozytywny audyt i posiada elitarny certyfikat „STANDARD USŁUG SZKOLENIOWO – ROZWOJOWYCH POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH (SUS 2.0)”

 

Szkolenie zgodne  z „Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2„

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla realizowania usług szkoleniowych wymagane jest:

 1. Posiadanie rękawiczek ochronnych – uczestnik, modelka, trener
 2. Dezynfekcja narzędzi, stanowisk pracy, części wspólnych
 3. W miejscach widocznych instrukcja dotycząca dezynfekcji rąk, dozowniki z płynem do dezynfekcji, papierowe ręczniki
 4. Wietrzenie pomieszczenia
 5. Zakaz używania telefonów podczas wykonywania szkolenia
 6. Zachowanie odstępu między uczestnikiem, a trenerem 1,5m
 7. Uczestnik otrzymuje odzież̇ ochronną tj. (jednorazowe rękawiczki, maseczkę̨)
 8. Liczba osób zgodna z liczbą stanowisk pracy z zachowaniem bezpieczeństwa

  

„Feniks Style”  Make-up, Color & Style Academy to nowoczesna, prywatna szkoła wizażu i stylizacji,

która  oferuje nauczanie w zawodzie wizażystka  – stylistka.

Tu zdobędziesz kompleksowe wykształcenie  dzięki  któremu będziesz mogła przystąpić  do  egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego.  

Doświadczenie,  pasja instruktora oraz  lata praktyki w nauczaniu  czynią Akademię  zawodowym uniwersytetem  w tej dziedzinie.

„Feniks Style” to  edukacja poprzez energetyczne doświadczenie.  

Z nami nauka jest  przyjemnością a  pasja przeobraża się w fascynujący zawód.  

Przyjaźni ludzie zapewniają komfortową atmosferę sprzyjającą przyswajaniu wiedzy.

Profesjonalne warunki i wysokiej jakości kosmetyki różnych marek,

materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne twórczo wpływają na doświadczenie absolwentów.

 „Feniks Style”  Make-up, Color & Style Academy 

– partner w Twoim zawodowym sukcesie.Kurs Wizażu. Makijaż ślubny SOFT GLAMOUR PRO 7

Jednodniowe warsztaty  skierowane do wizażystek, które chcą poznać tajniki  MAKIJAŻU ŚLUBNEGO. Najnowsze techniki wizażu – trwały i piękny makijaż  dopasowany do typu kolorystycznego, który spełni oczekiwania panny młodej w tym niezwykłym dniu.  Wyselekcjonowane, ekskluzywne sprawdzone marki  kosmetyków.

 

DLA  KOGO

 • dla wizażystek i kosmetyczek , które pragną doskonalić swoje  umiejętności z zakresu makijażu ślubnego
 • które mają problem z doborem i łączeniem kolorów oraz trwałością makijażu ślubnego
 • bezrobotnych (współpraca z Urzędami Pracy) oraz podopiecznych fundacji

TERMIN

 • kursy grupowe 1 dzień –  7 godzin, zazwyczaj odbywają się w   godzinach od 11:00 do 18:00
 • kursy indywidualne  –  7 h jednego dnia w terminie ustalonym  pomiędzy instruktorem a kursantką.

CENA

 • 990  zł  od osoby (kurs grupowy)
 • 1 500 zł (kurs indywidualny)

ILOŚĆ GODZIN

 • 7  h

STOPIEŃ  ZAAWANSOWANIA

 • kurs nie zawiera podstaw
 • kurs na poziomie PRO – profesjonalnym – dla wizażystek, które mają opanowane podstawy

ILOŚĆ OSÓB

 • kameralna, max 6 kursantek  na ćwiczeniach

WAŻNE!

ORGANIZATOR SZKOLENIA ODWOŁA KURS W PRZYPADKU GDY NIE ZBIERZE SIĘ MINIMALNA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (2 OSOBY) LUB ZAPROPONUJE CI  KURS INDYWIDUALNY

 

GRUPA DOCELOWA

 • wymagane podstawy wizażu
 • podstawowe lub średnie doświadczenie  w zawodzie, dla osób, które nie są pewne swoich umiejętności (dawno ukończona szkoła, przestarzałe metody pracy, brak  informacji nt. nowoczesnych kosmetyków i technik),
 • potrzebujących uporządkowania wiedzy lub  poznania nowoczesnych technik makijażu ślubnego

WYMAGANIA

 • kurs kierowany jest do kobiet, mężczyzn oraz młodzieży w wieku od 16 lat bez górnej granicy wieku
 • w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica, osobiste spotkanie z jednym z rodziców i podpisanie umowy w siedzibie akademii
 • osoba decydująca się na kurs nie musi posiadać wyjątkowych zdolności plastycznych, powinna posiadać zdolności manualne, zmysł estetyczny, wrażliwość na piękno i kolory;
 • przyszłą wizażystkę powinna cechować cierpliwość  i otwartość, umiejętność przekonywania,  wysoka kultura osobista i  zaangażowanie oraz  zadbany wygląd
 • ogólny dobry stan zdrowia

INSTRUKTOR

Kamilla Jastrzębska

 • właścicielka, Dyrektor Artystyczny  i serce Akademii „Feniks Style”
 • Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej w Zawodzie Wizażystka – Stylistka przy  Kujawsko –  Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
 • Dyplomowana Mistrzyni Wizażu  i Stylizacji, Pedagog
 • wizażystka i stylistka z dziesięcioletnim doświadczeniem w  wykonywaniu  szerokiego spektrum makijaży – od  makijaży  nude (korekcyjnych) do masterlcass (kreatywnych).
 • nieustannie doskonali i poszerza swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach masterclass prowadzonych przez światowe sławy wizażu

WIĘCEJ  O INSTRUKTORZE

 

PROGRAM SZKOLENIA  „MAKIJAŻ ŚLUBNY – SOFT GLAMOUR PRO 7″

 • - makijaż dzienny fotograficzny w wersji glow wykonany techniką wschodnią.Najczęściej wybierany makijaż kliencki z uwzględnieniem bieżących trendów
  • konsultacja z klientką
  • przygotowanie cery – wytyczne dla klientki.
  • kosmetyki które dają ponad przeciętną trwałość.
  • kosmetyki, narzędzia i techniki, które zastosujesz z powodzeniem do wrażliwego oka .
  • jak wykonać makijaż oczu techniką wschodnią, kosmetyki i rodzaje pędzli
  • Makijaż techniką wschodnia – wykonany ograniczoną ilością produktów sypkich / w kamieniu – makijaż higieniczny i nie podrażniający oczu (minimalizowanie łzawienia)
  • kolorowe bazy: wodoodporne farbki, pomadki, tinty „lip & eye” – kosmetyki używane przez światowej sławy wizażystki oraz ich zamienniki.
  • przydymiona kreska czyli „romantyczny eyeliner”
  • trwały obrys ust bez używania konturówki. Innowacyjne, ultra higieniczne, trwałe produkty do ust.
  • metody klejenia pigmentu. Rodzaje błysku, rodzaje baz pod pigment. Najlepsze pędzle do aplikacji pigmentu. Jak stworzyć idealne przejście od matu do pełnego błysku bez efektu ,,odcięcia”
  • rzęsy na pasku czy kępki? co wybrać?
  • jak dobrać kolor pomadki i różu. klasyka i trendy. czy bronzer jest konieczny?
  • wyrównanie kolorytu pleców, ramion i dekoltu.
  • niezbędnik dla panny młodej
  • lista kosmetyków selektywnych i zamienników
  • praca z cerą problematyczną.
  • POKAZ MAKIJAŻU WYKONANY PRZEZ INSTRUKTORA
  • ćWICZENIA MAKIJAŻU PRZEZ KURSANTKĘ NA MODELCE
  • omówienie prac kursantek, zdjęcia prac

Przed zapisaniem się na kurs, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu 510-275-033 lub  w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie szkoleniowej.

Kamilla jasrzębska (8) — kopia

KOSMETYKI DOSTĘNE W AKADEMII

 

 • Make-up Atelier Paris
 • Kryolan
 • MAC
 • Kat Von D (KVD VEgan Beauty)
 • Hourglass
 • lconic London
 • Danessa Myrics
 • Klepach Pro
 • Too Faced
 • Clarins
 • Clinique
 • Estee Lauder
 • Huda Beauty
 • Anastasia Bevery Hils
 • Inglot
 • NYX
 • Make – up Forever
 • Shiseido
 • Pixie Cosmetics (kosmetyki mineralne, vegańskie)
 • KaynaVegan
 • Affect
 • Tammy TanukI
 •  wiele innych

ODWIEDŹ NAS

INSTAGRAM

FACEBOK

 

FORMA ZAJĘĆ

 • wykład, omawianie etapów makijażu krok po kroku, analizowanie przykładów,
 • pokazy makijażu przez instruktora
 • wykonywanie makijaży przez kursantkę (kursantki pracują na modelkach)

 

MODELKI DO ĆWICZEŃ

  • organizuje kursantka, akademia może pomóc w organizacji gdy kursantka jest spoza Bydgoszczy

  W przypadku organizacji modelek przez akademię obowiązują następujące dodatkowe opłaty:

  • modelka nieprofesjonalna 50 zł
  • modelka profesjonalna 200 zł

   

CO ZE SOBĄ  ZABRAĆ

 • wygodne buty, posiłek, własne pędzle
 • w akademii dostępna jest kawa, herbata, woda oraz słodki poczęstunek
 • istnieje możliwość zakupu pędzli w akademii w atrakcyjnych cenach producenta
 • wszystkie kosmetyki i pozostałe akcesoria zapewnia akademia

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ

 • zgłaszasz mailowo lub telefonicznie chęć uczestnictwa (czekamy 4 dni robocze na wpłatę)
 • wpłacasz bezzwrotny zadatek w wysokości 400 zł na rezerwację miejsca
 • opłacasz kurs w pełnej wysokości min.  10 dni przed kursem,
 • O REZERWACJI MIEJSCA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁAT
 • ilość miejsc ograniczona
 • przed rozpoczęciem kursu podpisywana jest umowa

ZAPISY  

510 –  275 –  033         studio@feniksstyle.pl

„Feniks Style” Kamilla Jastrzębska
ul. 3 Maja 20/4
85-016 Bydgoszcz
Konto bankowe mBank:
91 1140 2004 0000 3702 4931 7870

SIEDZIBA  AKADEMII   

ul. 3 Maja 20/4       Bydgoszcz

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 •  kursantka otrzymuje profesjonalny skrypt szkoleniowy drogą elektroniczną

KOSMETYKI I AKCESORIA

 • podczas warsztatów, kosmetyki,  niezbędne do ćwiczeń akcesoria zapewnia akademia
 • kursantka pracuje na własnych pędzlach

CERTYFIKATY

 • ozdobny certyfikat z tłoczoną unikatową pieczęcią akademii
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu, które  kursantka przedkłada do Izby Rzemieślniczej (egzamin czeladniczy)

Dokumenty wydane przez osobę uprawnioną – Mistrza w Zawodzie oraz Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu są wiarygodne na  rynku pracy, są honorowane przez Izby Rzemieślnicze (Egzaminy Czeladnicze).  Są także gwarancją solidnego przygotowania kursantów do wykonywania zawodu.

 AKADEMIA „FENIKS STYLE”

 • od przeszło 10 lat wpisana jest DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH nr ewid.: 04/00023/2010
 • od 2018 ROKU posiada członkostwo w POLSKIEJ IZBIE FIRM SZKOLENIOWYCH
 • w 2019 roku przeszła pozytywny audyt i posiada elitarny certyfikat „STANDARD USŁUG SZKOLENIOWO – ROZWOJOWYCH POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH (SUS 2.0)”

 

 

Szkolenie zgodne  z „Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2„

 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla realizowania usług szkoleniowych wymagane jest:

 1. Posiadanie rękawiczek ochronnych – uczestnik, modelka, trener
 2. Dezynfekcja narzędzi, stanowisk pracy, części wspólnych
 3. W miejscach widocznych instrukcja dotycząca dezynfekcji rąk, dozowniki z płynem do dezynfekcji, papierowe ręczniki
 4. Wietrzenie pomieszczenia
 5. Zakaz używania telefonów podczas wykonywania szkolenia
 6. Zachowanie odstępu między uczestnikiem, a trenerem 1,5m
 7. Uczestnik otrzymuje odzież̇ ochronną tj. (jednorazowe rękawiczki, maseczkę̨)
 8. Liczba osób zgodna z liczbą stanowisk pracy z zachowaniem bezpieczeństwa

  

„Feniks Style”  Make-up, Color & Style Academy to nowoczesna, prywatna szkoła wizażu i stylizacji,

która  oferuje nauczanie w zawodzie wizażystka  – stylistka.

Tu zdobędziesz kompleksowe wykształcenie  dzięki  któremu będziesz mogła przystąpić  do  egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego.  

Doświadczenie,  pasja instruktora oraz  lata praktyki w nauczaniu  czynią Akademię  zawodowym uniwersytetem  w tej dziedzinie.

„Feniks Style” to  edukacja poprzez energetyczne doświadczenie.  

Z nami nauka jest  przyjemnością a  pasja przeobraża się w fascynujący zawód.  

Przyjaźni ludzie zapewniają komfortową atmosferę sprzyjającą przyswajaniu wiedzy.

Profesjonalne warunki i wysokiej jakości kosmetyki różnych marek,

materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne twórczo wpływają na doświadczenie absolwentów.

 „Feniks Style”  Make-up, Color & Style Academy 

– partner w Twoim zawodowym sukcesie.Kurs Wizażu. Makijaż Kobiety Dojrzałej PRO 7

Jednodniowe warsztaty  skierowane do wizażystek, które chcą poznać tajniki  MAKIJAŻU KOBIETY DOJRZAŁEJ. Najnowsze techniki wizażu. Wyselekcjonowane, sprawdzone marki  kosmetyków.

 

DLA  KOGO

 • dla wizażystek i kosmetyczek , które pragną doskonalić swoje  umiejętności z zakresu makijażu kobiety dojrzałej
 • bezrobotnych (współpraca z Urzędami Pracy) oraz podopiecznych fundacji

TERMIN

 • kursy grupowe – 1 dzień –  7 godzin, odbywają się zazwyczaj w godzinach od 11:00 do 18:00
 • SPRAWDŹ AKTUALNY KALENDARZ SZKOLEŃ 

 • kursy indywidualne  – 7 h jednego dnia w terminie ustalonym  pomiędzy instruktorem a kursantką

CENA

 • 790  zł  od osoby (kurs grupowy)
 • 1 300 zł (kurs indywidualny)

ILOŚĆ GODZIN

 • 7  h

STOPIEŃ  ZAAWANSOWANIA

 • kurs do poziomu profesjonalnego

ILOŚĆ OSÓB

 • kameralna, max 6 kursantek  na ćwiczeniach
 • max 10  kursantek  na teorii i pokazie makijażu
 • większa ilość osób na szkoleniu jest możliwa w przypadku obecności na zajęciach dodatkowego instruktora

WAŻNE!

ORGANIZATOR SZKOLENIA ODWOŁA KURS W PRZYPADKU GDY NIE ZBIERZE SIĘ MINIMALNA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (2 OSOBY) LUB ZAPROPONUJE CI  KURS INDYWIDUALNY

 

GRUPA DOCELOWA

 • wymagane podstawy wizażu
 • podstawowe lub średnie doświadczenie  w zawodzie, dla osób, które nie są pewne swoich umiejętności (dawno ukończona szkoła, przestarzałe metody pracy, brak  informacji nt. nowoczesnych kosmetyków i technik),
 • potrzebujących uporządkowania wiedzy lub  poznania nowoczesnych technik makijażu kobiety dojrzałej

WYMAGANIA

 • kurs kierowany jest do kobiet, mężczyzn oraz młodzieży w wieku od 16 lat bez górnej granicy wieku
 • w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica, osobiste spotkanie z jednym z rodziców i podpisanie umowy w siedzibie akademii
 • osoba decydująca się na kurs nie musi posiadać wyjątkowych zdolności plastycznych, powinna posiadać zdolności manualne, zmysł estetyczny, wrażliwość na piękno i kolory;
 • przyszłą wizażystkę powinna cechować cierpliwość  i otwartość, umiejętność przekonywania,  wysoka kultura osobista i  zaangażowanie oraz  zadbany wygląd
 • ogólny dobry stan zdrowia

INSTRUKTOR

Kamilla Jastrzębska

 • właścicielka, Dyrektor Artystyczny  i serce Akademii „Feniks Style”
 • Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej w Zawodzie Wizażystka – Stylistka przy  Kujawsko –  Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
 • Dyplomowana Mistrzyni Wizażu  i Stylizacji, Pedagog
 • wizażystka i stylistka z dziesięcioletnim doświadczeniem w  wykonywaniu  szerokiego spektrum makijaży – od  makijaży  nude (korekcyjnych) do masterlcass (kreatywnych).

WIĘCEJ  O INSTRUKTORZE

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Ze względu na kopiowanie programów kursów i zagadnień nie rozpisujemy podanych
tematów. Szczegółowy program szkolenia otrzymują państwo po zgłoszeniu uczestnictwa i podaniu pełnych danych.

Przed zapisaniem się na kurs, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu 510-275-033 lub  w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie szkoleniowej.

 

ODWIEDŹ NAS

INSTAGRAM

FACEBOK

 

FORMA ZAJĘĆ

 • wykład, omawianie etapów makijażu krok po kroku, analizowanie przykładów,
 • pokazy makijażu przez instruktora
 • wykonywanie makijaży przez kursantkę (kursantki pracują na modelkach)

 

MODELKI DO ĆWICZEŃ

 • organizuje kursantka, akademia może pomóc w organizacji
 • kursantka nie traci czasu na modeling dla koleżanki z grupy, ma możliwość poznać różne typy kolorystyczne, typy urody, kształty twarzy, oczu. Dzięki temu zajęcia są bardzo efektywne
 • nie są to modelki wybiegowe; zapraszamy panie o różnych kształtach twarzy, typach kolorystycznych i problemach skórnych, czyli takie osoby z którymi przyjdzie nam współpracować
 • zależy nam aby Twoje umiejętności były dopasowane do problemów z którymi możesz zetknąć się podczas wykonywania zawodu
 • za dodatkową opłatą akademia może zatrudnić modelki profesjonalne

 

CO ZE SOBĄ  ZABRAĆ

 • wygodne buty, posiłek, własne pędzle
 • w akademii dostępna jest kawa, herbata, woda oraz słodki poczęstunek
 • istnieje możliwość zakupu pędzli w akademii w atrakcyjnych cenach producenta
 • wszystkie kosmetyki i pozostałe akcesoria zapewnia akademia

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ

 • zgłaszasz mailowo lub telefonicznie chęć uczestnictwa (czekamy 4 dni robocze na wpłatę)
 • wpłacasz bezzwrotny zadatek na rezerwację miejsca
 • opłacasz kurs w pełnej wysokości min.  10 dni przed kursem,
 • O REZERWACJI MIEJSCA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁAT
 • ilość miejsc ograniczona
 • przed rozpoczęciem kursu podpisywana jest umowa

ZAPISY  

510 –  275 –  033         studio@feniksstyle.pl

„Feniks Style” Kamilla Jastrzębska
ul. 3 Maja 20/4
85-016 Bydgoszcz
Konto bankowe mBank:
91 1140 2004 0000 3702 4931 7870

SIEDZIBA  AKADEMII   

ul. 3 Maja 20/4       Bydgoszcz

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 •  kursantka otrzymuje profesjonalny skrypt szkoleniowy

KOSMETYKI I AKCESORIA

 • podczas warsztatów, kosmetyki,  niezbędne do ćwiczeń akcesoria zapewnia akademia
 • kursantka pracuje na własnych pędzlach

CERTYFIKATY

 • ozdobny certyfikat z tłoczoną unikatową pieczęcią akademii
 • oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu, które  kursantka przedkłada do Izby Rzemieślniczej (egzamin czeladniczy)

Dokumenty wydane przez osobę uprawnioną – Mistrza w Zawodzie oraz Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu są wiarygodne na  rynku pracy, są honorowane przez Izby Rzemieślnicze (Egzaminy Czeladnicze).  Są także gwarancją solidnego przygotowania kursantów do wykonywania zawodu.

 AKADEMIA „FENIKS STYLE”

 • od przeszło 10 lat wpisana jest DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH nr ewid.: 04/00023/2010
 • od 2018 ROKU posiada członkostwo w POLSKIEJ IZBIE FIRM SZKOLENIOWYCH
 • w 2019 roku przeszła pozytywny audyt i posiada elitarny certyfikat „STANDARD USŁUG SZKOLENIOWO – ROZWOJOWYCH POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH (SUS 2.0)”

  

„Feniks Style”  Make-up, Color & Style Academy to nowoczesna, prywatna szkoła wizażu i stylizacji,

która  oferuje nauczanie w zawodzie wizażystka  – stylistka.

Tu zdobędziesz kompleksowe wykształcenie  dzięki  któremu będziesz mogła przystąpić  do  egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego.  

Doświadczenie,  pasja instruktora oraz  lata praktyki w nauczaniu  czynią Akademię  zawodowym uniwersytetem  w tej dziedzinie.

„Feniks Style” to  edukacja poprzez energetyczne doświadczenie.  

Z nami nauka jest  przyjemnością a  pasja przeobraża się w fascynujący zawód.  

Przyjaźni ludzie zapewniają komfortową atmosferę sprzyjającą przyswajaniu wiedzy.

Profesjonalne warunki i wysokiej jakości kosmetyki różnych marek,

materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne twórczo wpływają na doświadczenie absolwentów.

 „Feniks Style”  Make-up, Color & Style Academy 

– partner w Twoim zawodowym sukcesie.Kurs Wizażu dla Profesjonalistów BASIC 14

DWA DNI intensywnej nauki  OD PODSTAW. Podstawy wizażu krok po kroku.  Makijaż dzienny, wieczorowy.  Najnowsze techniki wizażu.  Profesjonalne materiały szkoleniowe. Wyselekcjonowane, sprawdzone marki  kosmetyków.

 

CENY

 • 1 550 zł  od osoby (kurs grupowy)
 • 1 950 zł (kurs indywidualny)

ILOŚĆ GODZIN

 • 14  h

ODWIEDŹ NAS

INSTAGRAM

FACEBOK

 

DLA  KOGO

 • Kurs dedykowany jest osobom, KTÓRE NIE MIAŁY KONTAKTU Z MAKIJAŻEM PROFESJONALNYM,
 • DLA POCZĄTKUJĄCYCH WIZAŻYSTEK, KTÓRE PRAGNĄ ABY ICH PASJA STAŁA SIĘ  WYMARZONYM ZAWODEM
 • fryzjerów, stylistek paznokci i innych specjalistów z branży beauty, którzy pragną stworzyć dla swoich klientów kompleksową ofertę
 • bezrobotnych (współpraca z Urzędami Pracy) oraz podopiecznych fundacji, dla uprawnionych do dotacji z Bazy Usług Rozwojowych

 

WYMAGANIA

 • kurs kierowany jest do kobiet, mężczyzn oraz młodzieży w wieku od 16 lat bez górnej granicy wieku
 • w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica, osobiste spotkanie z jednym z rodziców i podpisanie umowy w siedzibie akademii
 • osoba decydująca się na kurs nie musi posiadać wyjątkowych zdolności plastycznych, powinna posiadać zdolności manualne, zmysł estetyczny, wrażliwość na piękno i kolory;
 • przyszłą wizażystkę powinna cechować cierpliwość i otwartość, umiejętność przekonywania, wysoka kultura osobista i  zaangażowanie oraz  zadbany wygląd
 • ogólny dobry stan zdrowia

 

TERMIN KUSU GRUPOWEGO  zgodnie z ogłoszeniami na stronie www oraz FB

TERMINY KUSU INDYWIDUALNEGO  ustalane z kursantką

 

WYKWALIFIKOWANA KADRA

Wykładowca, pokazy makijażu: Kamilla Jastrzębska – Cybulska

 • Dyplomowana Mistrzyni Wizażu i Stylizacji od 2011 r,
 • Instruktor Praktycznej Nauki Zawodu,
 • certyfikowana kolorystka i stylistka z 12 letnim doświadczeniem,
 • twórczyni i właścicielka akademii „Feniks Style”
 • od 2012 roku Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie Wizażystka – Stylistka przy Kujawsko – Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
 • nieustannie doskonali i poszerza swoje umiejętności uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach masterclass prowadzonych przez polskie i światowe sławy wizażu

 

GRUPA

 • kameralna max 6 kursantek podczas warsztatów
 • możliwy jest kurs indywidualny (w cenie jak w tytule – 1 str. oferty)
 • większa ilość osób na szkoleniu jest możliwa w przypadku obecności na zajęciach dodatkowego instruktora

 

STOPIEŃ  ZAAWANSOWANIA

 • podstawowy (BASIC) dla  osób, które nie miały dotąd kontaktu z wizażem

 

FORMA ZAJĘĆ

 • wykład, pokazy makijażu, analizowanie przykładów, wykonywanie makijaży przez kursantkę
 • nie tracimy czasu – pracujemy na modelkach

 

MODELKI DO ĆWICZEŃ

 • organizuje kursantka, akademia może pomóc w organizacji gdy kursantka jest spoza Bydgoszczy

W przypadku organizacji modelek przez akademię obowiązują następujące dodatkowe opłaty:

 • modelka nieprofesjonalna 50 zł
 • modelka profesjonalna 200 zł

 

CO ZE SOBĄ ZABRAĆ

 • wygodne buty, posiłek, własne pędzle
 • w akademii dostępna jest kawa, herbata, woda oraz słodki poczęstunek
 • istnieje możliwość zakupu pędzli w akademii w atrakcyjnych cenach producenta
 • wszystkie kosmetyki i pozostałe akcesoria zapewnia akademia

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ

 • 1) ZGŁOSZENIE poprzez e-mail: studio@feniksstyle.pl (imię nazwisko nr tel. tytuł kursu i termin)
 • 2) REZERWACJA MIEJSCA poprzez wpłatę bezzwrotnego zadatku w wysokości 500 zł. Na przelew czekamy 4 dni od zgłoszenia.
 • Samo zgłoszenie nie zapewnia miejsca na kursie.
 • Wysyłam harmonogram kursu. Umawiasz/umawiamy modelki
 • 3) REGULUJESZ POZOSTAŁĄ NALEŻNOŚĆ minimum 10 dni przed rozpoczęciem kursu
 • jeżeli decydujesz się na kurs około 10 dni przed kursem wpłacasz 100 % należności za kurs przelewem

 

 

PROGRAM SZKOLENIA DZIEŃ     I

PODSTAWY WIZAŻU MAKIJAŻ DZIENNY

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak stworzyć dokumentację i procedury w salonie wizażu (regulaminy, umowy z klientkami, zadatki, karta klienta, RODO)
 • jak przeprowadzać skuteczną dezynfekcję stanowiska pracy, pędzli, gąbek oraz w jaki sposób je bezpiecznie przechowywać, wiedza oparta na zaleceniach doświadczonego mikrobiologa
 • jak wielkie znaczenie dla estetyki, szybkości oraz spektakularnego efektu końcowego ma wybór odpowiedniego pędzla a nawet sposobu jego trzymania oraz sposobu jego trzymania czy  intensywność nacisku na skórę (rodzaje pędzli i ich zastosowanie)
 • jak rozpoznać typy skóry oraz w jaki sposób dobrać do nich kosmetyki pielęgnacyjne (demakijaż, toniki, bazy) oraz korektory i podkłady
 • czym jest nowoczesny dobór pielęgnacji „make-up mapping”
 • czym jest złoty podział i idealne proporcje twarzy
 • jakie wyróżniamy kształty twarzy i w jaki sposób aplikować bronzer, róż, rozświetlacz w każdym z tych przypadków (dobór kierunku modelażu, strobbingu)
 • na czym polega szybka ocena proporcji i dobór kierunków w makijażu (punkty kardynalne i strefy twarzy (prosty klucz wg którego szybko dobierzesz rodzaj konturowania twarzy)
 • jak dobrać kształt makijażu oczu, kształt brwi i ust w konkretnym przypadku
 • jak wykonać makijaż uwzględniając wielkość i kształt oczu, rozstawienie i osadzenie, wielkość powieki ruchomej, kolor tęczówki, położenie kącika zewnętrznego w stosunku do wewnętrznego (opadający kącik)
 • czym jest teoria koloru – skąd się wzięła korekta kolorystyczna i kontrasty kolorystyczne w makijażu oka
 • kamuflowanie niedoskonałości skóry
 • jak rozróżniać typy kolorystyczne
 • jak dobrać podkład, jego odcień, siłę krycia i formułę
 • jak uniknąć „efektu maski” – budowanie krycia
 • jak stosować bazy pod podkład
 • poznasz topowe bazy/podkłady/pudy oraz ich zamienniki w zależności od tego do jakiego klienta kierujesz swoją ofertę.
 • jak wykonać makijaż dzienny – cechy charakterystyczne, zastosowanie, kosmetyki, techniki
 • Konturowanie na sucho.
 • Zastosowanie konturówek i cieni do brwi
 • POKAZ MAKIJAŻU DZIENNEGO NA MODELCE
 • program oparty o nowinki kosmetyczne, najnowsze techniki i trendy w makijażu

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA     DZIEŃ II

MAKIJAŻ WIECZOROWY

– klasyczne przydymione oko w wersji matowej i jego odmiany w zależności od budowy oka

 • cechy charakterystyczne makijażu wieczorowego
 • klasyczne, najczęściej stosowane bazy pod cienie (zastygający kryjący podkład, przeźroczyste kremowe bazy)
 • co ma wpływ na perfekcyjny blend i jak go wykonać.
 • konturowanie na mokro (korektor, podkład, róż i rozświetlenie w formie płynnej)
 • korekta nosa
 • zmiana kształtu, poprawa symetrii ust, powiększenie
 • wypiekanie czyli „baking” – utrwalenie podkładu i korektora. Sposób na trwały makijaż
 • utrwalenie makijażu sprawdzonym fixatorem
 • przyklejanie sztucznych kępek
 • makijaż brwi (pomada, mydełko do brwi – maksymalne utrwalenie)
 • lista kosmetyków selektywnych i zamienników
 • POKAZ MAKIJAŻU WYKONANY PRZEZ INSTRUKTORA
 • WICZENIA MAKIJAŻU PRZEZ KURSANTKĘ NA MODELCE
 • omówienie prac kursantek, zdjęcia prac

 

KOSMETYKI DOSTĘPNE W AKADEMII

 • Make-up Atelier Paris
 • Kryolan
 • MAC
 • Kat Von D (KVD VEgan Beauty)
 • Hourglass
 • lconic London
 • Danessa Myrics
 • Klepach Pro
 • Too Faced
 • Clarins
 • Estee Lauder
 • Huda Beauty
 • Anastasia Bevery Hils
 • Inglot
 • Make – up Forever
 • Shiseido
 • Pixie Cosmetics (kosmetyki mineralne, vegańskie)
 • KaynaVegan
 • Affect
 • Tammy Tanuki
 • Louise Base
 • i wiele innych

 

Szkolenie przeprowadzane zgodnie z „Wytycznymi dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2„

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dla realizowania usług szkoleniowych wymagane jest:

 1. Posiadanie rękawiczek ochronnych – uczestnik, modelka, trener
 2. Dezynfekcja narzędzi, stanowisk pracy, części wspólnych
 3. W miejscach widocznych instrukcja dotycząca dezynfekcji rąk, dozowniki z płynem do dezynfekcji,

papierowe ręczniki

 1. Wietrzenie pomieszczenia
 2. Zakaz używania telefonów podczas wykonywania szkolenia
 3. Zachowanie odstępu między uczestnikiem, a trenerem 1,5m
 4. Uczestnik otrzymuje odzież̇ ochronną tj. (jednorazowe rękawiczki, maseczkę̨)
 5. Liczba osób zgodna z liczbą stanowisk pracy z zachowaniem bezpieczeństwa

Cena szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu i wyżywienia

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 • kursantka otrzymuje profesjonalny skrypt szkoleniowy na własność
 • podczas szkolenia kursantka ma do dyspozycji kosmetyki i akcesoria akademii (nie ma potrzeby zabierania swojego kuferka)

 

CERTYFIKATY

 • ozdobny certyfikat z tłoczoną unikatową pieczęcią akademii
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu z wykazem godzin i tematów

 

 

AKADEMIA „FENIKS STYLE”

 • od przeszło 10 lat wpisana jest DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH nr ewid.: 04/00023/2010
 • w 2019 roku przeszła pozytywny audyt i posiada elitarny certyfikat „STANDARD USŁUG SZKOLENIOWO – ROZWOJOWYCH POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH (SUS 2.0)”
 • ze względu na doświadczenie i osiągnięcia wygrywa przetargi (udokumentowane umowami) na prowadzenie kursów dla Fundacji, Urzędów Pracy czy Bazy Usług Rozwojowych.

 

ZAPISY:    510   275   033         studio@feniksstyle.pl

SIEDZIBA  AKADEMII:    3 Maja 20/4            Bydgoszcz

 

KONTO DO WPŁATY ZADATKU  I OPŁATY ZA KURS :

„Feniks Style” Kamilla Jastrzębska
ul. 3 Maja 20/4                   85-016 Bydgoszcz
Konto bankowe mBank (BRE Bank):
91 1140 2004 0000 3702 4931 7870

 

Dokumenty wydane przez osobę uprawnioną – Mistrza w Zawodzie oraz Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu są wiarygodne na  rynku pracy, są honorowane przez Izby Rzemieślnicze (Egzaminy Czeladnicze).  Są także gwarancją solidnego przygotowania kursantów do wykonywania zawodu.

22

AKADEMIA „FENIKS STYLE”

 • od przeszło 10 lat wpisana jest DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH nr ewid.: 04/00023/2010
 • w 2019 roku przeszła pozytywny audyt i posiada elitarny certyfikat „STANDARD USŁUG SZKOLENIOWO – ROZWOJOWYCH POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH (SUS 2.0)”

 

„Feniks Style”  Make-up, Color & Style Academy to nowoczesna, prywatna szkoła wizażu i stylizacji,

która  oferuje nauczanie w zawodzie wizażystka  – stylistka.

Tu zdobędziesz kompleksowe wykształcenie  dzięki  któremu będziesz mogła przystąpić  do  egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego.  

Doświadczenie,  pasja instruktora oraz  lata praktyki w nauczaniu  czynią Akademię  zawodowym uniwersytetem  w tej dziedzinie.

„Feniks Style” to  edukacja poprzez energetyczne doświadczenie.  

Z nami nauka jest  przyjemnością a  pasja przeobraża się w fascynujący zawód.  

Przyjaźni ludzie zapewniają komfortową atmosferę sprzyjającą przyswajaniu wiedzy.

Profesjonalne warunki i wysokiej jakości kosmetyki różnych marek,

materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne twórczo wpływają na doświadczenie absolwentów.

 „Feniks Style”  Make-up, Color & Style Academy 

– partner w Twoim zawodowym sukcesie.

18

Warsztaty Wizażu dla Profesjonalistów. PRO 21

TRZY DNI intensywnych  warsztatów. WYMAGANE PODSTAWY WIZAŻU. Kurs uzupełniający.

Cel:  DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI.

Szkolenie do poziomu profesjonalnego. Makijaż dzienny, wieczorowy, ślubny i kobiety dojrzałej.  Najnowsze techniki wizażu. Wyselekcjonowane, sprawdzone marki  kosmetyków.

DLA  KOGO

 • wizażystek, które pracują w zawodzie, mają opanowane podstawy wizażu
 • dla wizażystek i kosmetyczek , które pragną doskonalić swoje  umiejętności z zakresu makijażu na poziomie profesjonalnym
 • fryzjerów, stylistek paznokci i innych specjalistów z branży beauty, którzy pragną stworzyć dla swoich klientów kompleksową ofertę
 • przyszłych wizażystek, które chcą  zdobyć profesjonalną wiedzę w krótkim czasie
 • bezrobotnych (współpraca z Urzędami Pracy) oraz podopiecznych fundacji

TERMIN

 • kursy grupowe  3 dni  po 7 godzin zazwyczaj odbywa się w   godzinach od 11:00 do 18:00
 • SPRAWDŹ AKTUALNY KALENDARZ SZKOLEŃ 

 • kursy indywidualne  5 lub 7 h dziennie, dzień po dniu lub wg ustaleń  pomiędzy instruktorem a kursantką

CENA

 • 1 750   zł  od osoby (kurs grupowy)
 • 2 300  zł (kurs indywidualny)

ILOŚĆ GODZIN

 • 21 h

STOPIEŃ  ZAAWANSOWANIA

 • kurs  do poziomu profesjonalnego  dla osób, które mają opanowane podstawy wizażu

ILOŚĆ OSÓB

 • kameralna, max 6 kursantek  na ćwiczeniach (zwykle 3-5 osób)
 • max 10  kursantek  na teorii i pokazie makijażu
 • większa ilość osób na szkoleniu jest możliwa w przypadku obecności na zajęciach dodatkowego instruktora

WAŻNE!

ORGANIZATOR SZKOLENIA ODWOŁA KURS W PRZYPADKU GDY NIE ZBIERZE SIĘ MINIMALNA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (2 OSOBY) LUB ZAPROPONUJE CI  KURS INDYWIDUALNY

 

GRUPA DOCELOWA

Szkolenia są skierowane do osób:

 • posiadających podstawowe lub średnie doświadczenie  w zawodzie, nie są jednak pewne swoich umiejętności (dawno ukończona szkołą, przestarzałe metody pracy, brak  informacji nt. nowoczesnych kosmetyków i technik),
 • potrzebujących uporządkowania wiedzy
 • pragną intensywnego treningu z nowoczesnych technik wizażu,

 WYMAGANIA

 • kurs kierowany jest do kobiet, mężczyzn oraz młodzieży w wieku od 16 lat bez górnej granicy wieku
 • w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica, osobiste spotkanie z jednym z rodziców i podpisanie umowy w siedzibie akademii
 • osoba decydująca się na kurs nie musi posiadać wyjątkowych zdolności plastycznych, powinna posiadać zdolności manualne, zmysł estetyczny, wrażliwość na piękno i kolory;
 • przyszłą wizażystkę powinna cechować cierpliwość  i otwartość, umiejętność przekonywania,  wysoka kultura osobista i  zaangażowanie oraz  zadbany wygląd
 • ogólny dobry stan zdrowia

INSTRUKTOR

Kamilla Jastrzębska

 • właścicielka, Dyrektor Artystyczny  i serce Akademii „Feniks Style”
 • Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej w Zawodzie Wizażystka – Stylistka przy  Kujawsko –  Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
 • Dyplomowana Mistrzyni Wizażu  i Stylizacji, Pedagog
 • wizażystka i stylistka z dziesięcioletnim doświadczeniem w  wykonywaniu  szerokiego spektrum makijaży – od  makijaży  nude (korekcyjnych) do masterlcass (kreatywnych).

WIĘCEJ  O INSTRUKTORZE

 

PROGRAM SZKOLENIA:

(przed zapisaniem się na kurs, bardzo proszę o kontakt pod numerem telefonu 510-275-033 lub  w celu potwierdzenia dostępności miejsca w grupie szkoleniowej)

 • makijaż dzienny
 • makijaż wieczorowy
 • makijaż ślubny CLASSIC GLAMOUR (glow – obowiązkowy trend w sezonie 2020)
 • makijaż kobiety dojrzałej
 • makijaż ciała (dekolt, plecy i ramiona)
 • program oparty o najnowsze techniki i bieżące trendy w makijażu

Ze względu na kopiowanie programów kursów i zagadnień nie rozpisujemy podanych
tematów. Szczegółowy program szkolenia otrzymują państwo po zgłoszeniu uczestnictwa i podaniu pełnych danych.

 

 

ODWIEDŹ NAS

INSTAGRAM 

FACEBOK 

 

FORMA ZAJĘĆ

 • wykład, omawianie etapów makijażu krok po kroku, analizowanie przykładów,
 • pokazy makijażu przez instruktora
 • wykonywanie makijaży przez kursantkę (kursantki pracują na modelkach)

 

MODELKI DO ĆWICZEŃ

 • organizuje kursantka, akademia może pomóc w organizacji
 • kursantka nie traci czasu na modeling dla koleżanki z grupy, ma możliwość poznać różne typy kolorystyczne, typy urody, kształty twarzy, oczu. Dzięki temu zajęcia są bardzo efektywne
 • nie są to modelki wybiegowe; zapraszamy panie o różnych kształtach twarzy, typach kolorystycznych i problemach skórnych, czyli takie osoby z którymi przyjdzie nam współpracować
 • zależy nam aby Twoje umiejętności były dopasowane do problemów z którymi możesz zetknąć się podczas wykonywania zawodu
 • za dodatkową opłatą akademia może zatrudnić modelki profesjonalne

 

CO ZE SOBĄ  ZABRAĆ

 • wygodne buty, posiłek, własne pędzle
 • w akademii dostępna jest kawa, herbata, woda oraz słodki poczęstunek
 • istnieje możliwość zakupu pędzli w akademii w atrakcyjnych cenach producenta
 • wszystkie kosmetyki i pozostałe akcesoria zapewnia akademia

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ

 • zgłaszasz mailowo lub telefonicznie chęć uczestnictwa (czekamy 4 dni robocze na wpłatę)
 • wpłacasz bezzwrotny zadatek w wysokości 500 zł na rezerwację miejsca
 • opłacasz kurs w pełnej wysokości min.  10 dni przed kursem,
 • O REZERWACJI MIEJSCA DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁAT
 • ilość miejsc ograniczona
 • przed rozpoczęciem kursu podpisywana jest umowa

ZAPISY  

510 –  275 –  033         studio@feniksstyle.pl

„Feniks Style” Kamilla Jastrzębska
ul. 3 Maja 20/4
85-016 Bydgoszcz
Konto bankowe mBank:
91 1140 2004 0000 3702 4931 7870

 

SIEDZIBA  AKADEMII   

ul. 3 Maja 20/4       Bydgoszcz

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 •  kursantka otrzymuje profesjonalny skrypt szkoleniowy

 

KOSMETYKI I AKCESORIA

 • podczas warsztatów, kosmetyki,  niezbędne do ćwiczeń akcesoria zapewnia akademia
 • kursantka pracuje na własnych pędzlach

 

CERTYFIKATY

 • cztery ozdobne certyfikaty (ogólny i 3 tematyczne)   z tłoczoną unikatową pieczęcią akademii
 • oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu, które  kursantka przedkłada do Izby Rzemieślniczej (egzamin czeladniczy)

Dokumenty wydane przez osobę uprawnioną – Mistrza w Zawodzie oraz Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu są wiarygodne na  rynku pracy, są honorowane przez Izby Rzemieślnicze (Egzaminy Czeladnicze).  Są także gwarancją solidnego przygotowania kursantów do wykonywania zawodu.

AKADEMIA „FENIKS STYLE”

 • od przeszło 10 lat wpisana jest DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH nr ewid.: 04/00023/2010
 • od 2018 ROKU posiada członkostwo w POLSKIEJ IZBIE FIRM SZKOLENIOWYCH
 • w 2019 roku przeszła pozytywny audyt i posiada elitarny certyfikat „STANDARD USŁUG SZKOLENIOWO – ROZWOJOWYCH POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH (SUS 2.0)”


 

„Feniks Style”  Make-up, Color & Style Academy to nowoczesna, prywatna szkoła wizażu i stylizacji,

która  oferuje nauczanie w zawodzie wizażystka  – stylistka.

Tu zdobędziesz kompleksowe wykształcenie  dzięki  któremu będziesz mogła przystąpić  do  egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego.  

Doświadczenie,  pasja instruktora oraz  lata praktyki w nauczaniu  czynią Akademię  zawodowym uniwersytetem  w tej dziedzinie.

„Feniks Style” to  edukacja poprzez energetyczne doświadczenie.  

Z nami nauka jest  przyjemnością a  pasja przeobraża się w fascynujący zawód.  

Przyjaźni ludzie zapewniają komfortową atmosferę sprzyjającą przyswajaniu wiedzy.

Profesjonalne warunki i wysokiej jakości kosmetyki różnych marek,

materiały szkoleniowe i pomoce dydaktyczne twórczo wpływają na doświadczenie absolwentów.

 „Feniks Style”  Make-up, Color & Style Academy 

– partner w Twoim zawodowym sukcesie.Uprawnienia Fenks Style do prowadzenia szkoleń zawodowych z zakresu wizażu i stylizacji

Czy szkolenia z zakresu wizażu i stylizacji może robić każdy?

Tak. Nie ma takiego przepisu, który zabrania nawet początkującej wizażystce (lub osobie bez jakiegokolwiek doświadczenia) prowadzić szkolenia z tego zakresu.  Często jakość warsztatów oceniana jest dopiero, gdy jest za późno – w trakcie szkolenia.

Oprócz doświadczenia i talentu wykładowców, wybierając szkolenie zwróć uwagę na to, czy po takim szkoleniu możesz ubiegać się o egzamin zawodowy w  zawodzie wizażystka – stylistka (514208),  będący urzędowym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych. Uzyskanie tytułu zawodowego – CZELADNIKA – otwiera często wiele drzwi w karierze zawodowej.

Kamilla Jastrzębska od 7 lat posiada tytuł Dyplomowanej Mistrzyni Wizażu i Stylizacji   oraz  uprawnienia  pedagogiczne,

co oznacza, że na podstawie zaświadczeń wydanych przez mistrzynię, w dowolnym terminie od ukończenia kursu w „Feniks Style”,  możesz ubiegać się o egzamin zawodowy. W Bydgoskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości  (w której Kamilla Jastrzębska pełni funkcje przewodniczącej komisji egzaminacyjnej)  odbyło się już,  z powodzeniem,  kilka  egzaminów.

Akademia „Feniks Style” istnieje od 2008 i posada przeszło 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń indywidualnych i grupowych. Firma prowadzi „Make –up, Color & Style Academy”, roczną szkołę,  której właścicielem i głównym wykładowcą jest Kamilla Jastrzębska.

 

Doświadczenie Kamilli Jastrzębskiej w prowadzeniu kursów,  udokumentowane jest dziesiątkami umów i kontraktów z fundacjami, Urzędami Pracy oraz instytucjami realizującymi kursy ze  środków unijnych.

 

Akademia „Feniks Style” posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr  2.04/00023/2010

Oprócz obowiązkowych uprawnień  „Feniks Style” dąży do ciągłego doskonalenia szkoleń  po kątem  merytorycznym oraz organizacyjnym dlatego uzyskała:

1) wpis do Bazy Usług Rozwojowych

2) certyfikat członkostwa w Polskiej Izbie Firm Szkoleniowych

3) pozytywną ocenę audytu S.U.S. 2.0    – Nowy Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych*

(*w trakcie procedury) – S.U.S 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych. Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych.

Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych (prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe itp.) w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.

Jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

 

Dzięki staraniom Kamilli Jastrzębskiej,  już niedługo, właściciele firm oraz ich pracownicy będą mogli skorzystać z atrakcyjnych szkoleń  z  Bazy Usług Rozwojowych,  za 30% wartości kursu.

Wysokość dofinansowania z  Europejskiego Funduszu Społecznego: do 70%,  maksymalna kwota dofinansowania: 10.000 zł na szkolenie dla 1 firmy.

 

Z przyjemnością informuję, że  na mocy uchwały Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych nr C/66/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. akademia „Feniks Style” została przyjęta w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Polska Izba Firm Szkoleniowych

 

Zapraszamy

„Feniks Style” Kamilla Jastrzębska

ul. 3 Maja 20/4
85-016 Bydgoszcz

tel. 510 – 275 – 033

studio@feniksstyle.pl

 

 

Back to top
Kontakt

Aktualnie nie ma nas online. Możesz wysłać nam wiadomość! Odpowiemy

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Naciśnij ENTER aby wysłać