UPRAWNIENIA FENKS STYLE DO PROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH Z ZAKRESU WIZAŻU I STYLIZACJI

certyfikat

Czy szkolenia z zakresu wizażu i stylizacji może robić każdy?

Tak. Nie ma takiego przepisu, który zabrania nawet początkującej wizażystce (lub osobie bez jakiegokolwiek doświadczenia) prowadzić szkolenia z tego zakresu.  Często jakość warsztatów oceniana jest dopiero, gdy jest za późno – w trakcie szkolenia.

Oprócz doświadczenia i talentu wykładowców, wybierając szkolenie zwróć uwagę na to, czy po takim szkoleniu możesz ubiegać się o egzamin zawodowy w  zawodzie wizażystka – stylistka (514208),  będący urzędowym potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych. Uzyskanie tytułu zawodowego – CZELADNIKA – otwiera często wiele drzwi w karierze zawodowej.

KAMILLA JASTRZĘBSKA OD 7 LAT POSIADA TYTUŁ DYPLOMOWANEJ MISTRZYNI WIZAŻU I STYLIZACJI   ORAZ  UPRAWNIENIA  PEDAGOGICZNE, co oznacza, że na podstawie zaświadczeń wydanych przez mistrzynię, w dowolnym terminie od ukończenia kursu w „Feniks Style”,  możesz ubiegać się o egzamin zawodowy. W Bydgoskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości  (w której Kamilla Jastrzębska pełni funkcje przewodniczącej komisji egzaminacyjnej)  odbyło się już,  z powodzeniem,  kilka  egzaminów.

Akademia „Feniks Style” istnieje od 2008 i posada przeszło 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń indywidualnych i grupowych. Firma prowadzi „Make –up, Color & Style Academy”, roczną szkołę,  której właścicielem i głównym wykładowcą jest Kamilla Jastrzębska.

 

DOŚWIADCZENIE KAMILLI JASTRZĘBSKIEJ W PROWADZENIU KURSÓW,  UDOKUMENTOWANE JEST DZIESIĄTKAMI UMÓW I KONTRAKTÓW Z FUNDACJAMI, URZĘDAMI PRACY ORAZ INSTYTUCJAMI REALIZUJĄCYMI KURSY ZE  ŚRODKÓW UNIJNYCH.

 

 

AKADEMIA „FENIKS STYLE” POSIADA WPIS DO REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH NR  2.04/00023/2010

Oprócz obowiązkowych uprawnień  „Feniks Style” dąży do ciągłego doskonalenia szkoleń  po kątem  merytorycznym oraz organizacyjnym dlatego uzyskała:

1) WPIS DO BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH

2) CERTYFIKAT CZŁONKOSTWA W POLSKIEJ IZBIE FIRM SZKOLENIOWYCH

3) POZYTYWNĄ OCENĘ AUDYTU S.U.S. 2.0    – NOWY STANDARD USŁUG SZKOLENIOWO-ROZWOJOWYCH*

(*w trakcie procedury) – S.U.S 2.0 jest standardem zarządzania i świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych. Został wypracowany przez branżowych ekspertów, wykorzystuje doświadczenie rynkowe i eksperckie całego środowiska z obszaru usług szkoleniowo-rozwojowych.

Określa wymagania wobec firm szkoleniowo-rozwojowych (prowadzących usługi szkoleniowe, coachingowe, doradcze, e-learningowe itp.) w zakresie przygotowania, realizacji i ewaluacji oferowanych usług. Wyznacza standardy zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług.

Jest standardem certyfikowanym, jego spełnienie potwierdza audyt przeprowadzony przez profesjonalną i niezależną organizację certyfikującą o międzynarodowej renomie, specjalizującą się w audytach systemów zarządzania – DEKRA Certification.

DZIĘKI STARANIOM KAMILLI JASTRZĘBSKIEJ,  JUŻ NIEDŁUGO, WŁAŚCICIELE FIRM ORAZ ICH PRACOWNICY BĘDĄ MOGLI SKORZYSTAĆ Z ATRAKCYJNYCH SZKOLEŃ  Z  BAZY USŁUG ROZWOJOWYCH,  ZA 30% WARTOŚCI KURSU.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA Z  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO: DO 70%,  MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA: 10.000 ZŁ NA SZKOLENIE DLA 1 FIRMY.

Z przyjemnością informuję, że  na mocy uchwały Zarządu Polskiej Izby Firm Szkoleniowych nr C/66/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. akademia „Feniks Style” została przyjęta w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.