regulamin usług

Regulamin świadczenia usług wizażu w Feniks Style

SALON „FENIKS STYLE” KAMILLA JASTRZĘBSKA – CYBULSKA

 

Niniejszy regulamin został utworzony na potrzeby  Akademii „Feniks Style”.

Obowiązuje zakaz kopiowania dokumentu w części lub całości.

 

 §1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych w Salonie „Feniks Style Kamilla Jastrzębska – Cybulska”.
 2. Salon świadczy usługi w dniach zwykle od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 do 18:00 a w soboty od 9.00 do 16.00. Jednak przed każdą planowaną wizytą należy skontaktować się telefonicznie, ponieważ Salon pracuje w godzinach nieregularnych w zależności od zapisów i szkoleń.
 3. Istnieje możliwość uzgodnienia indywidualnej godziny na wybraną usługę.
 4. Rezerwacja terminu usługi może być dokonana telefonicznie pod numerem telefonu: 510-275-033, poprzez zgłoszenie e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz zgłoszenie poprzez portal społecznościowy Facebook „Kamilla Jastrzębska” lub Instagram  @feniksstyle
 5. Nie wykonujemy częściowych makijaży typu „samo konturowanie” czy „tylko oczy”.
 6. Mistrzyni Wizażu wykonuje makijaże próbne ślubne od poniedziałku do czwartku.
 7. Mistrzyni Wizażu nie wykonuje makijaży wyjazdowych.
 8. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do rezerwacji wizyty na dowolną usługę Salonu, zwaną dalej „Usługą”.
 9. W Salonie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektrycznych oraz innych używek. Klientki palące na zewnątrz budynku zobowiązane są do zachowania czystości.
 10. Aby zarezerwować termin makijażu wymagana jest wpłata zadatku.
 11. Odwołanie ślubu oraz innych imprez nie jest podstawą zwrotu zadatku.
 12. Klienci przychodzący z dziećmi muszą zapewnić im opiekę. Strefą wyznaczoną dla  dzieci i osób towarzyszący jest  wyłącznie recepcja – pierwsze pomieszczenie przy wejściu do Salonu.
 13. Nie malujemy osób chorych: bardzo mocne przeziębienie, grypa i stany zapalne skóry.
 14. Salon ma prawo odmówić wykonania usługi: osobom którzy chorują na gronkowca, są nosicielami gronkowca, mają opryszczkę, stany zapalne skóry i inne choroby, które mogą narazić na zakażenie inne klientki, personel oraz kosmetyki.

 

 

§2

     Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która korzysta z Usług Salonu.
 2. Osoba niepełnoletnia – klient, który nie ukończył 18 roku życia. Korzysta z Usług Salonu za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin wizyt, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę.
 4. Salon – lokal, w którym Usługodawca świadczy usługi.
 5. Usługa/Makijaż – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta określoną w § 6 niniejszego Regulaminu.
 6. Zadatek - jest formą zabezpieczenia terminu umówionej wizyty, polega na zapłacie określonej kwoty pieniężnej jeszcze przed przystąpieniem do wykonania usługi
 7. Personel – przez personel Salonu należy rozumieć osoby, które są obecnie zatrudnione przez Usługodawcę lub przebywają na praktykach  po ukończeniu szkoły lub kursów  w Feniks Style (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o praktyki), które pracują na wyposażeniu i kosmetykach Usługodawcy zgodnie z jego misją, zachowując wszystkie zasady higieny i bezpieczeństwa.
 8. Usługodawca- oznacza: Kamilla Jastrzębska – Cybulska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska – Cybulska, pod adresem 3 Maja 20/4, NIP: 876-104-42-16, REGON: 340112218, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , numer telefonu: 510-275-033.

 

 

§3

Obowiązki Klienta

 1. Na wykonanie makijażu najlepiej umówić się po wcześniejszej wizycie u fryzjera (jeśli jest taka planowana).
 2. Prosimy o niespóźnianie się na makijaż. Dbając o komfort i jakość makijaży dla osób umówionych po spóźnionej Klientce, Usługodawca może odmówić wykonania makijażu jeżeli spóźnienie jest dłuższe niż 10 minut.
 3. Na Usługę prosimy o przyjście bez makijażu, co zaoszczędzi obu stronom czas oraz ewentualnych podrażnień skóry.
 4. Dzień przed makijażem lub w dniu makijażu Klient powinien wykonać peeling (enzymatyczny) oraz  maseczkę nawilżającej (każdy rodzaj skóry), maseczki z glinki (uspokojenie sebum – skóra tłusta), maseczki liftingującej (skóra dojrzała) w zależności od potrzeb skóry w celu poprawienia nawilżenia i kondycji skóry. Ww. zabiegi powodują, że zastosowane podczas Usługi profesjonalne bazy i podkłady odpowiednio się wchłaniają, wiążą ze skórą i zachowują obiecaną przez producenta trwałość. Bez odpowiedniego przygotowania skóry przez klientkę Usługodawca nie gwarantuje maksymalnie trwałego i estetycznego efektu końcowego makijażu.
 5. Klient nie może stawić się na Usługę po silnych zabiegach na twarz, terapii dermatologicznej (podrażniona, łuszcząca się skóra), opalaniu w solarium i naturalnym.
 6. Opalanie powoduje permanentne rozgrzanie skóry, które negatywnie wpływa na konsystencję i trwałość kosmetyków na skórze.

 

 

§4

Klienci 

 1. Klientem Salonu jest osoba pełnoletnia.
 2. Osoby niepełnoletnie, które chciałyby skorzystać z Usług „Feniks Style” proszone są aby w dniu wykonania usługi przyniosły zgodę rodzica/opiekuna prawnego.
 3. Klient jest zobowiązany do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia, poinformowania o występujących alergiach, zauważonych alergiach na jakikolwiek kosmetyk, chorobach zakaźnych, czy podrażnieniach czy epilepsji.
 4. Jeżeli klientka jest alergikiem i posiada wiele różnych uczuleń, alergie zdarzają się bardzo często, zobowiązana jest przejść próbę uczuleniową, podczas której wykonamy testy kosmetykami, które zostaną użyte do makijażu. Zgodnie z wcześniejszą konsultacją (czas trwania do 30 min, koszt 30zł).
 5. Jeżeli klientka nie zdecyduje się na próbę alergiczną odpowiedzialność za ewentualną alergię spoczywa na klientce. Salon nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałą sytuację.
 6. Przed wykonaniem Usługi klient zostanie poproszony o wypełnienie karty klienta oraz karty RODO.
 7. Klienci powinni przychodzić na Usługę bez osób towarzyszących.
 8. Klienci proszeni są aby przyjść 5 -10 minut szybciej przed umówioną wizytą, aby wypełnić kartę RODO oraz kartę klienta.

 

 

§5

Rezerwacja wizyt 

 1. Rezerwacja terminu usługi może być dokonana telefonicznie pod numerem telefonu: 510-275-033, poprzez zgłoszenie e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz zgłoszenie poprzez portal społecznościowy Facebook „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska, Kamilla Jastrzębska oraz Instagram @feniksstyle
 2. Na wpłatę zadatku rezerwacyjnego Usługodawca czeka 4 dni od zapisu. Brak wpłaty zadatku w tym terminie oznacza rezygnację z usługi. Salon nie ma obowiązku powiadamiania Klienta  o wykreśleniu z kalendarza wizyt.
 3. Ceny Usług Salonu „Feniks Style” dostępne są w cenniku na stronie firmowej: feniksstyle.pl
 1. Aby zarezerwować termin makijażu wymagana jest wpłata zadatku w wysokości: 

 

Mistrzyni Wizażu:

Makijaż ślubny            100 zł
Makijaż wieczorowy   100 zł

Dyplomowana Wizażystka i Wizażystka:

Wszystkie makijaże:             70 zł
 1. Zadatek prosimy wpłacać na konto bankowe „Feniks Style”. Numer konta: 91114020040000370249317870
 2. Opis przelewu zadatku powinien zawierać datę uroczystości oraz imię i nazwisko Klienta.
 3. Klient może odwołać wizytę w ciągu 2 tygodniu od rezerwacji termin jeżeli Usługa była rezerwowana, telefonicznie lub po przez e-mail (na odległość).
 4. Jeśli Klient nie przyjdzie na umówioną wizytę bez wcześniejszego odwołania w dozwolonym Regulaminem terminie, uprawnia Usługodawcę do zatrzymania wpłaconego przez Klienta Zadatku, który jest rekompensatą za utracone przychody.
 5. Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą SALONU, w tym m.in. zdarzenie losowe, EPIDEMIĘ, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, strajk, lock-out, warunki atmosferyczne, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej, choroba osoby wykonującej Usługę, nagłe wyłączenie mediów w Salonie. Salon nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

§6

Świadczone usługi 

 1. Usługodawca świadczy usługi znajdujące się w aktualnym cenniku usług „Feniks Style”, który znajduje się na stronie firmowej www.feniksstyle.pl POBIERZ CENNIK TUTAJ ⇐
 2. W przypadku uporczywego odwoływania wizyt przez Klienta w terminie późniejszym niż dozwolony niniejszym regulaminem albo niestawiania się na umówioną wizytę bez odwołania wizyty we wskazanym terminie więcej niż 1 raz, Usługodawca jest uprawniony do odmowy świadczenia lub rezerwacji kolejnej wizyty danemu Klientowi.
 3. O każdym potencjalnym spóźnieniu klient powinien poinformować pracowników Salonu telefonicznie z wyprzedzeniem co najmniej 1 godzinę.
 4. W przypadku spóźnienia powyżej 10 minut Salon ma prawo odmówić klientowi wykonania Usługi. Spóźnienie takie będzie traktowane jak nieodwołanie Usługi we wskazanym niniejszym regulaminie terminie wraz z konsekwencjami wskazanymi w §5 ust.7
 5. Każdy przypadek spóźnienia rozpatrywany jest indywidualnie, w zależności od aktualnego obłożenia grafiku Salonu.

 

§7

Płatności 

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonanie Usługi.
 2. Cennik Usług jest dostępny w Salonie oraz na stronie firmowej feniksstyle.pl
 3. Sposoby płatności dostępne w Salonie „Feniks Style”
 • płatność gotówką
 • płatność przelewem
 1. W dniu wykonania Usługi cena zostanie pomniejszona o wcześniej wpłacony zadatek.

 

 

&8

Standardy pracy Salonu. Higiena

1. W celu ochrony wszystkich Klientek, personelu Usługodawcy oraz kosmetyków będących na jego wyposażeniu, mając na uwadze zagrożenia mikrobiologiczne oraz zalecenia sanepidu, stosowane są w Salonie następujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • we wszystkich pomieszczeniach usługowych Akademii, zostały zamontowane medyczne lampy wirusobójcze i bakteriobójcze UV bezpośredniego działania przeznaczone do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej powietrza, kosmetyków i sprzętu. Lampy nieodwracalnie dezaktywują (sterylizacja) bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Stosowane są w szpitalach, przychodniach a także w aptekach i podczas produkcji i przechowywania kosmetyków.
 • zanim Usługodawca lub jego Personel przystąpi do wykonywania usługi zobowiązana jest umyć ręce (zgodnie z zaleceniami WHO) i skutecznie je zdezynfekować. Czynność mycia i dezynfekcji rąk Usługodawca powtarza przed makijażem, po wykonywaniu makijażu, w trakcie (jeżeli dotknie twarzy klientki lub własnej, komórki, banknotów, klamek i innych przedmiotów)
 • w trakcie pracy Usługodawca i jego Personel zobowiązany jest do używania jednorazowych aplikatorów, szpatułek i tacek do aplikacji kosmetyków
 • niedopuszczalne jest aby stosować pomadki, korektory, fluidy błyszczyki, maskary i inne produkty bezpośrednio z opakowania na skórę klientki czy własną
 • wszystkie przedmioty typu okulary, telefon, kawa, herbata, portfel, torebki  i inne przedmioty niesterylne klientki i Usługodawcy nie mogą znajdować się w pobliżu stanowiska pracy, kosmetyków i pędzli
 • Klientka zobowiązana jest do wyciszenia telefonu i niekorzystania z niego podczas usługi
 • w celu ochrony klientki Usługodawca stosuje jednorazowe pelerynki ochronne, które nakłada po zdezynfekowaniu rąk
 1. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Usługodawca może odmówić wykonania usługi. W takiej sytuacji Usługodawca nie zwróci Klientce zadatku za Usługę.
 2. Usługodawca ma prawo omówić wstępu na usługę Klientce, która jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub jej zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W takiej sytuacji Usługodawca nie zwróci Klientce zadatku, kosztu vouchera.
 3. Usługodawca oświadcza, że Personel jest odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku.

 

 

§9

Obowiązki Usługodawcy 

 1. Usługodawca przed wykonaniem Usługi jest obowiązany:
 • przeprowadzić z klientem wywiad dotyczący jego stanu zdrowia,
 • w związku z ustawą § 4 ust.8 niniejszego regulaminu wizyt, odebrać od klienta wypełnioną kartę o stanie zdrowia
 • do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas wykonania usług
 • do dezynfekowania wykorzystywanych narzędzi, kosmetyków i akcesoriów

 

§10

Dane Osobowe 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska – Cybulska.
 2. Dane osobowe Klientów pozyskane w związku z korzystaniem z Usług Salonu, będą przetwarzane w następujących celach:
 • w celu komunikacji z klientem
 • w celach wykonania usługi
 • w celach marketingowych (o ile klient wyrazi na to zgodę)
 1. Wgląd do danych osobowych Klientów ma upoważniony pracownik „Feniks Style”
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych Klientów będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Klientów.
 3. Dane Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez „Feniks Style” działaniami, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Klientów, kancelariom prawnym, którym „Feniks Style” zleciło prowadzenie postępowania.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych Klientów jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Usługodawcę do przetwarzania danych przez określony czas (np. dane nt. faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów Usługodawcy, oraz okres na jaki została udzielona zgoda.
 5. Ponadto, informujemy, że Klienci mają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych ich dotyczących sprostowania ich danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia ich danych lub ograniczenia ich przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania ich danych osobowych przeniesienia ich danych osobowych Jednak w wyjątkowych sytuacjach dane nie mogą być usunięte natychmiast. Są to:
 • dane, które są niezbędne do realizacji usługi i ewentualnego okresu reklamacyjnego,
 • dane, co do których istnieją podstawy prawne, aby mimo tego kontynuować przetwarzanie,
 • dane przetwarzane w zgodzie z innymi przepisami prawa.
 • Klienci mają prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Dane osobowe Klienta przetwarzane są zgodnie z w.w treścią i w celach wskazanych w w.w. klauzuli informacyjnej, z którą Klient również zapoznaje się podczas pierwszej wizyty w Salonie.

 

§11

Reklamacje 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Usługi lub jej efektów. Aby złożyć reklamację konieczne jest udowodnienie wykonania Usługi w Salonie „Feniks Style” .
 2. Reklamację klient składa w formie pisemnej przysłanej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Zgłoszona reklamacja musi zawierać:
 • dane osobowe klienta,
 • datę wykonania usługi,
 • paragon za usługę,
 • opis przyczyny reklamacji,
 • dokumentację fotograficzną dotyczącą powodu reklamacji,

 

 1. Zdjęcie dołączone do reklamacji musi być wykonane w odpowiednim oświetleniu, nie może być przyciemnione, rozświetlone.
 2. Reklamacje złożone bez zdjęcia nie będą rozpatrywane.
 3. Usługodawca po wykonanej usłudze zrobi zdjęcie do dokumentacji zabiegowej. Jeżeli Klient nie wyrazi zgodny na wykonanie technicznego zdjęcia, reklamacje nie będą rozpatrywane.
 4. Na zgłoszenie reklamacji obowiązują 24 godziny od dnia wykonania Usługi, w szczególnych przypadkach maksymalnie 48 godzin.
 5. Do złożenia reklamacji musi być przedstawiony paragon
 6. Usługodawca rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Klienta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.

 

§12

Monitoring

Dla celów bezpieczeństwa  klientek, personelu oraz majątku firmy w akademii wprowadzony jest monitoring pomieszczeń.

§13

Postanowienia końcowe 

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do Regulaminu wizyt oraz cennika, na które powołuje się Usługodawca.
 2. Za wszelkie uszkodzenia Salonu, Klienci odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich opiekunowie.
 3. Klienci przychodzący do Salonu z dziećmi muszą zapewnić im opiekę. Dzieci nie mogą być pozostawione same. Strefą wyznaczoną dla dzieci i osób towarzyszący jest  wyłącznie recepcja – pierwsze pomieszczenie przy wejściu do Salonu.
 4. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi, dziećmi  oraz zwierzętami.
 5. Salon nie odpowiada za rzeczy pozostawione baz opieki.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie wizyt i poinformowania o nich Klienta przed zapisem na wizytę, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w świadczeniu usług –
  w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem wywieszenia go w Salonie.
 7. Aktualny Regulamin wizyt jest wywieszony i dostępny w Salonie w miejscu widocznym i dostępnym dla Klientów.
 8. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu wizyt obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 9. Klient zawierający umowę na odległość ma 14 dni na wycofanie się z umowy tzn. na odwołanie umówionej wizyty bez potrzeby podawania przyczyny. Jeżeli klient wpłacił na poczet danej wizyty zadatek, zostanie on zwrócony w takiej samej kwocie w terminie do 14 dni od dnia odwołania wizyty t.j. wycofania z umowy.
 10. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych Usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 11. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone
  z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 12. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od 23 kwietnia 2020 r