regulamin

Regulamin kursów wizażu i stylizacji w Feniks Style

„FENIKS STYLE” KAMILLA JASTRZĘBSKA – CYBULSKA

 

Niniejszy regulamin został utworzony na potrzeby  Akademii „Feniks Style”.

Obowiązuje zakaz kopiowania dokumentu w części lub całości.

 

& 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w kursach zawodowych „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska – Cybulska.
 2. W ofercie „Feniks Style” są różnorodne tematy kursów od poziomu podstawowego do poziomu zaawansowanego.
 3. Oferty kursów, dni oraz godziny, w których odbywają się poszczególne kursy podane są na stronie firmowej: feniksstyle.pl/oferta/kursy-zawodowe/
 4. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych dni oraz godzin kursu w formie indywidualnej.
 5. Program kursów zawiera pracę na modelkach.
 6. Modelki do własnych ćwiczeń makijażu umawia. Akademia może pomóc w poszukiwaniu modelek jeżeli Kursantka jest spoza Bydgoszczy. Ewentualna pomoc Akademii uzależniona jest także od ilości kursów i kursantek (ograniczone zasoby modelek).
 7. Kursantka przy umawianiu modelek na makijaż ma w obowiązku zadbać o to, aby modelki były zdrowe. Silne przeziębienia, grypa, stany zapalne skóry, opryszczka, gronkowiec  czy inne choroby zakaźne dyskwalifikują uczestnictwo modelki w kursie.
 8. Ewentualne problemy w umawianiu modelek na kurs Kursantka jest zobowiązana zgłaszać minimum 3 dni przed konkretnym ćwiczeniem.
 9. Zarówno kursantki jak i modelki muszą być zdrowe. Nie malujemy osób z silnym przeziębieniem, grypą, osób u których występuje opryszczka, gronkowiec, czy inne choroby zakaźne.
 10. Kursantka nie może uczestniczyć w kursie z osobą towarzyszącą.
 11. Aktualna oferta kursów znajduje się na stronie firmowej feniksstyle.pl/oferta/kursy-zawodowe/
 12. Na dowolny, wybrany przez siebie kurs można zapisać się poprzez zgłoszenie telefoniczne pod numerem telefonu: 510-275-033 oraz poprzez zgłoszenie e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 13. Aby zarezerwować konkretny kurs w wybranym terminie kursu wymagana jest wpłata zadatku.
 14. Modelki na pokazy organizuje wykonawca kursu.
 15. Kursantki „Feniks Style” mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do rezerwacji terminu kursu.
 16. W Salonie obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektrycznych oraz innych używek. Jeżeli kursantka pali na zewnątrz budynku jest zobowiązana do utrzymania porządku.

 

& 2

Definicje

 1. Kursantka – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która uczestniczy w kursach „Feniks Style”.
 2. Modelka – osoba fizyczna, pełnoletnia, która udostępnia swoją twarz w celach ćwiczenia wybranego makijażu.
 3. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin kursów, sporządzony i stosowany przez Instruktora.
 4. Akademia - prywatna szkoła wizażu i stylizacji, która  oferuje nauczanie w zawodzie wizażystka – stylistka. Akademia nie jest szkołą, ani uczelnią wyższą w rozumieniu ustawy o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572) ani ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005.164.1365 ze zm.)
 5. Kurs – poprzez kurs rozumie się zajęcia teoretyczne oraz praktyczne – ćwiczenia i pokazy.
 6. Zadatek - jest formą zabezpieczenia terminu umówionego kursu, polega na zapłacie określonej kwoty pieniężnej jeszcze przed przystąpieniem do wykonania wybranego kursu
 7. Personel – przez personel Akademii należy rozumieć osoby, które są obecnie zatrudnione przez Usługodawcę lub przebywają na praktykach  po ukończeniu szkoły lub kursów  w Feniks Style (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o praktyki), lub współpracujące osoby prowadzące działalność gospodarczą, które pracują na wyposażeniu i kosmetykach Akademii zgodnie z jej misją, zachowując wszystkie zasady higieny i bezpieczeństwa.
 8. Instruktor – Kamilla Jastrzębska – Cybulska, właścicielka akademii, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska, pod adresem 3 Maja 20/4, NIP: 876-104-42-16, REGON: 340112218, zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dane kontaktowe: adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , numer telefonu: 510-275-033.

 

 

& 3

Forma i miejsce kursu

 1. Zajęcia teoretyczne Kursu odbywają się na zasadzie prezentacji multimedialnych, wykładu i dyskusji.
 2. Zajęcia praktyczne Kursu – ćwiczeniato obserwacja pokazu makijażu z instruktażem wykonywanego przez MISTRZA lub zatrudnionego instruktora w zależności od rodzaju kursu oraz wykonywanie makijaży przez Kursantkę zgodnie z tematem zajęć.
 3. Kursy odbywają się w siedzibie firmy: ul. 3 Maja 20/4 w Bydgoszczy
 4. Jeżeli kurs zakłada dodatkowe praktyki, miejsce kursu ustalane jest z Kursantką na bieżąco w zależności od aktualnych zleceń oraz eventów podczas których będą wykonywane makijaże lub stylizacje.

 

 

& 4

Rezerwacja terminu kursu

 1. Zgłoszenie na kurs może być dokonane telefonicznie pod numerem telefonu: 510-275-033 oraz oficjalnie poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Zgłoszenie wyłącznie telefoniczne jest bezskuteczne. Zgłoszenie e-mail powinno zawierać:
 • imię i nazwisko uczestnika
 • rodzaj kursu
 • forma kursu (indywidualne czy grupowe)
 • termin kursu
 1. Samo zgłoszenie nie wystarczy aby zarezerwować miejsce na kursie. Wiążąca obie strony rezerwacja następuję dopiero po wpłacie zadatku na konto: 91114020040000370249317870.
 2. Do momentu wpłaty zadatku Akademia nie gwarantuje miejsca na kursie. Decyduje kolejność wpłat.
 3. Po wpłacie zadatku Akademia wysyła Kursantce umowę kursu. Kursantka podpisuję umowę, wykonuje zdjęcie lub skan i przesyła zwrotnie na e-mail Akademii.
 4. Akademia może odwołać kurs lub zaproponować kurs indywidualny w przypadku gdy nie zbierze się wystarczająca liczba osób tj. minimum 2 osoby na kursie grupowym lub za sprawą tzw. „Siły Wyższej”
 5. Dla celów niniejszego Regulaminu, “Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zdarzenie poza kontrolą SALONU, w tym m.in. zdarzenie losowe, EPIDEMIĘ, wojnę, powstanie, rozruchy, zamieszki, akty terroryzmu, pożar, wybuch, powódź, kradzież istotnego sprzętu, umyślną szkodę, strajk, lockout, warunki atmosferyczne, akty i regulacje organów administracji państwowej lub samorządowej, choroba osoby wykonującej zabieg, nagłe wyłączenie mediów w Akademii. Akademia nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Kursanta za niewykonanie jakichkolwiek obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim będzie to spowodowane wystąpieniem Siły Wyższej.

 

&  5

Płatności 

 1. Kursantka jest obowiązana do zapłaty za kurs  minimum 10 dni przed rozpoczęciem kursu.
 2. Ponieważ kursy  są kameralne i ilość miejsc jest ograniczona,  Kursantka zobowiązana jest opłacić zadatek rezerwacyjny w wysokości uzależnionej od rodzaju kursu (300 zł  – 1000 zł ) aby zarezerwować miejsce na wybranym kursie.
 3. Jeżeli rezerwacja terminu następuję 10 dni przed kursem lub mniej, Kursantka nie wpłaca zadatku tylko pełną opłatę za kurs.
 4. Cennik Kursów jest dostępny na stronie firmowej www.feniksstyle.pl/oferta/kursy-zawodowe/
 5. Formy płatności za kurs dostępne w Salonie „Feniks Style”
 • płatność gotówką
 • płatność przelewem
Nie ma możliwości dokonania opłaty za kurs kartą.

 

 

 

&  6

Kursantki 

 1. Kursantką, która odbywa wybrany kurs jest osoba pełnoletnia.
 2. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica, osobiste spotkanie z jednym z rodziców i podpisanie umowy w siedzibie akademii.
 3. Kursantka jest zobowiązana do podpisania dokumentów: umowy pomiędzy nią a „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska, katy RODO oraz Karty Klienta.
 4. Podczas kursu Kursantka zobowiązana jest do korzystania z własnych pędzli.
 5. Swoją obecność na szkoleniu Kursantka potwierdza podpisem na liście obecności
 6. Instruktor może odmówić wstępu na szkolenie w przypadku lub może wyprosić z trwającego kursu w przypadku gdy Kursantka nie umyje i zdezynfekuje skutecznie pędzli, akcesoriów oraz stanowiska pracy.
 7. Stosowanie się do higieniczna, bezpieczna praca jest bezwzględnym wymogiem uczestnictwa w kursie.
 8. Instruktor kursu nie wypożycza osobistych pędzli, akcesoriów i kosmetyków, którymi pracuje.

 

& 7

Wykładowca 

 1. Instruktor oświadcza, że część merytoryczną oraz praktyczną przeprowadzi: Kamilla Jastrzębska – Cybulska lub zgodnie z tematem i ofertą  poszczególnych kursów zatrudniony przez Akademię instruktor.
 2. Instruktor oświadcza, że prowadzi działalność o charakterze szkoleniowym oraz posiada uprawnienia do przeprowadzania kursów zawodowych:
 • tytuł mistrza w zawodzie wizażystki oraz
 • tytuł instruktora praktycznej nauki zawodu
 • Akademia przeszła pozytywny audyt SUS 2.0 – Standard Usług Szkoleniowo-Rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych
 • Akademia posiada wpis do rejestru firm szkoleniowych nr ewid.:  04/00023/2010

 

&8

Higiena 

 1. W celu ochrony kursantek, modelek, personelu Akademii oraz kosmetyków będących na jej wyposażeniu, mając na uwadze zagrożenia mikrobiologiczne oraz zalecenia sanepidu,  stosowane są w Akademii następujące zasady bezpieczeństwa i higieny pracy:
 • w czerwcu 2020 r we wszystkich pomieszczeniach Akademii, zostały zamontowane medyczne lampy  bakteriobójcze UV  bezpośredniego działania przeznaczone do podniesienia i utrzymania poziomu czystości mikrobiologicznej powietrza, kosmetyków i sprzętu. Lampy nieodwracalnie dezaktywują (sterylizacja) bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje. Stosowane są w szpitalach, przychodniach a także w aptekach i podczas produkcji i przechowywania kosmetyków.
 • zanim kursantka przystąpi do kursu zobowiązana jest umyć ręce (zgodnie z zaleceniami WHO) i skutecznie je zdezynfekować. Czynność mycia i dezynfekcji rąk zobowiązana jest powtarzać przed ćwiczeniem makijażu, po wykonywaniu makijażu, w trakcie (jeżeli dotknie twarzy klientki lub własnej, komórki, banknotów, klamek i innych przedmiotów)
 • w trakcie pracy kursantka zobowiązana jest do używania jednorazowych aplikatorów, szpatułek i tacek do aplikacji kosmetyków
 • niedopuszczalne jest aby stosować pomadki, korektory, fluidy błyszczyki, maskary i inne produkty bezpośrednio z opakowania na skórę klientki czy własną
 • wszystkie przedmioty typu okulary, telefon, kawa, herbata, portfel, torebki  i inne przedmioty niesterylne nie mogą znajdować się w pobliżu stanowiska pracy, kosmetyków i pędzli
 • niedopuszczalna jest praca pędzlami i akcesoriami kursantki nie zdezynfekowanymi i z widocznymi zabrudzeniami.
 • Kursantka powinna wyglądać czysto i schludnie, powinna mieć czyste, zadbane paznokcie
 • w celu ochrony modelki Kursantka stosuje jednorazowe pelerynki ochronne, które nakłada po zdezynfekowaniu rąk
 • Kursantka zobowiązana jest do wyciszenia telefonu i niekorzystania z niego podczas kursu
 1. Kursantka zobowiązana jest spożywać posiłki podczas zaplanowanej w harmonogramie kursu przerwy w wyznaczonych do tego miejscach. Kursantka nie może spożywać posiłków podczas wykładu, pokazu czy ćwiczeń.
 2. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad Instruktor może odmówić prowadzenia zajęć i wykonywania pracy na modelce. W takiej sytuacji Akademia nie zwróci Kursantce opłaty za kurs.
 3. Akademia ma prawo omówić wstępu na zajęcia Kursantce, która jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub jej zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W takiej sytuacji Akademia nie zwróci Kursantce opłaty za kurs.
 4. W/w zasady stosowane są także przez Instruktora oraz personel Akademii.

 

 

& 9

Materiały szkoleniowe

 1. Kursantka ma zapewnione materiały szkoleniowe z kursu w formie wydrukowanego skryptu szkoleniowego, stanowiącego skrót prezentacji instruktora. Instruktor nie przekazuje Kursantce na własność prezentacji swojego autorstwa.
 2. Materiały szkoleniowe autorstwa Instruktora są własnością firmy „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska – Cybulska.   Przeznaczone są wyłącznie do użytku Kursantki jako utrwalenie wiadomości.  Obowiązuje zakaz kopiowania, publikowania,  rozpowszechniania i wykorzystywana  materiałów i zdjęć do szkoleń, nauki makijażu i innych warsztatów. Kursantka nie może nagrywać i publikować  treści szkoleniowych.
 3. Kursantka może publikować krótkie kilkusekundowe relacje  ze szkolenia. Jeżeli publikowana relacja jest z dźwiękiem Instruktor wymaga autoryzacji publikowanych treści.

 

 

& 10

Certyfikaty i zaświadczenia 

 1. Po odbyciu szkolenia kursantka otrzymuje Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Certyfikat lub Certyfikaty (od 1 do 6 szt) w zależności od rodzaju szkolenia.
 2. Po szkoleniu Kursantka wypełnia ankietę ewaluacyjną szkolenia.

 

 

& 11

Publikacja wizerunku

 1. Wszelkie zdjęcia twarzy i makijaży modelek wykonane na szkoleniu aparatem własnym słuchaczki mogą zostać opublikowane na materiałach promujących dokonania słuchaczki (strona WWW, FB) pod warunkiem, że:
 • zdjęcia wykonywane są na tle fotograficznym/ ścianie bez fotografowania wnętrza akademii (nie ma potrzeby oznaczania Akademii w postach i na stronie)
 • zdjęcia wykonywane są w dowolnym miejscu, na zdjęciach może być widoczny wystrój Akademii pod warunkiem oznaczania w postach na FB lub Instagramie oraz opisywania zdjęć znajdujących się na stronie lokalizacją w której zostały wykonane zdjęcia (Akademia „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska)
 • Modelka, którą maluje wizażystka wyrazi na to zgodę (oddzielna umowa między kursantką a modelką)
 1. Akademia może żądać usunięcia zdjęć w przypadku gdy naruszają one przepisy niniejszego regulaminu, umowy, dobre imię Akademii, modelki oraz forma i opis zdjęcia jest sprzeczna z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

 

 

& 12

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Kursantek jest „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska – Cybulska.
 2. Dane osobowe Kursantek pozyskane w związku z uczestnictwem w Kursach w Akademii „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska – Cybulska, będą przetwarzane w w celu komunikacji z kursantką, przeprowadzenia kursu i archiwizacji dokumentacji poszkoleniowej.
 3. Wgląd do danych osobowych Klientów ma przeszkolony personel Akademii.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych Kursantek będzie: udzielona zgoda, niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie Kursanta przed zawarciem umowy, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski Kursantów.
 5. Dane Kursantek mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom (podmioty przetwarzające) w związku ze zleconymi przez „Feniks Style” działaniami, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym, firmom kurierskim gdyby wystąpiła korespondencja pomiędzy podmiotami, kancelariom prawnym, którym „Feniks Style” zleciło prowadzenie postępowania.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych Kursantek jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: przepisy prawa, które mogą obligować Akademię do przetwarzania danych przez określony czas (np. dane nt. faktur przechowujemy przez 5 lat od końca ostatniego roku rozliczeniowego), okres, który jest niezbędny do obrony interesów Akademii oraz okres na jaki została udzielona zgoda.

 

& 13

Reklamacje

 1. Kursantka ma prawo do złożenia reklamacji sposobu przeprowadzenia Kursu lub jego efektów w przypadku gdy Akademia nie wywiąże się ze standardu wykonania usługi zgodnie z zawartą umową.
 2. Reklamację klient składa w formie pisemnej przysłanej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszona reklamacja musi zawierać:

 • imię i nazwisko kursantki,
 • datę odbycia się kursu
 • nazwę kursu
 • opis przyczyny reklamacji
 • proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji

 

 1. Na zgłoszenie reklamacji obowiązują 24 godziny od dnia zakończenia Kursu.
 2. Do złożenia reklamacji musi być przedstawiony dowód opłaty za Kurs.
 3. Podstawowym wyznacznikiem do rozpatrzenia reklamacji jest weryfikacja ankiet ewaluacyjnych uzupełnionych przez wszystkich uczestników, pod względem średniej ocen uzyskanych po przeprowadzeniu usługi szkoleniowej. Reklamacja zostanie uwzględniona wyłącznie w przypadku jeśli średnia ocen z ankiet nie przekroczyła wartości 3.0 w skali od 1.0 do 5.0. Procedura ta dotyczy zrealizowanej usługi zarówno o charakterze zamkniętym, jak i otwartym. Powyższy proces pozwoli na obiektywną ocenę przeprowadzonej usługi szkoleniowej. W przypadku szkoleń indywidualnych brana jest pod uwagę średnia z 3 ostatnich takich samych szkoleń przeprowadzonych przez tego samego trenera.
 4. Instruktor rozpatrzy reklamację w ciągu maksymalnie 14 dni od jej przyjęcia i poinformuje Kursanta o jej rozpatrzeniu na podane w tym celu dane kontaktowe.
 5. Reklamacje nie będą rozpatrywane w przypadku osób wobec których „Feniks Style” Kamilla Jastrzębska – Cybulska  ma roszczenia finansowe

 

&14

Monitoring

 Dla celów bezpieczeństwa  klientek, kursantek, modelek, personelu oraz majątku firmy w akademii odbywa się  monitoring pomieszczeń.

 

& 15

Postanowienia końcowe

 1. Każda Kursantka ma prawo wglądu do Regulaminu kursów oraz cennika, na które powołuje się Instruktor.
 2. Za wszelkie uszkodzenia Salonu, wyposażenia oraz kosmetyków i akcesoriów Kursantka odpowiadają bez ograniczeń zgodnie z art. 415 kodeksu cywilnego.
 3. Akademia nie odpowiada za rzeczy pozostawione baz opieki.
 4. Aktualny Regulamin kursów jest dostępny na stronie firmowej feniksstyle.pl/oferta/kursy-zawodowe/
 5. Do umów zawartych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu kursów obowiązują postanowienia obowiązujące w chwili zawierania tych umów.
 6. Niniejszy Regulamin wizyt obowiązuje od 23.04.2020
 7. Instruktor zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie i poinformowania o nich Kursantów przed zapisem na kurs, z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności, zmiany w przeprowadzeniu kursów – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 8. Wszelkie spory wynikające z przeprowadzonych kursów winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwości ogólnej.
 9. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostałoby uznane za nieważne, niezgodne z przepisami prawa lub niewykonalne zostanie ono wyłączone
  z postanowień niniejszego regulaminu, które to w dalszym ciągu będą obowiązywać w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie.